VEILIGHEIDSCULTUUR IN DE BOUW

Ondanks de aandacht voor de veiligheidscultuur in de bouwsector, blijft het aantal ongevallen hoog. Dit is zorgwekkend, aangezien ongevallen leiden tot persoonlijk leed en economische schade. Het is daarom belangrijk om te investeren in de veiligheidscultuur en het gedrag binnen organisaties.

Ga direct naar onze hulpmiddelen:

Safety Culture Ladder/Veiligheidsladder Zien-Handelen-Leren (bewustwordings programma) Training Veiligheid en Leiderschap

Urgentie veiligheidscultuur en -gedrag

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid en Governance

Volgens het rapport ‘Veiligheidscultuur in de bouw’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2018 wordt de bouwsector nog steeds geconfronteerd met problemen op het gebied van veiligheidscultuur en gedrag. De conclusie van de OVV is dat er nog veel moet worden gedaan om de veiligheid op bouwplaatsen te waarborgen. Er is namelijk een gebrek aan betrokkenheid van leidinggevenden en een te grote focus op procedures in plaats van gedrag. Dit houdt in dat er een kloof bestaat tussen de beschreven veiligheidsprocedures en de praktijk.

Lees meer

 

In 5 stappen inzicht in jullie veiligheidscultuur! Direct naar onze Quiz

Governance Code voor Veiligheid in de Bouw

De Governance Code voor Veiligheid in de Bouw (GCVB) is een belangrijk initiatief dat tot doel heeft om de veiligheidscultuur in de bouwsector te verbeteren. De GCVB is bedoeld om richtlijnen en handvatten te bieden aan alle betrokken partijen in de bouwsector om een veiligheidsbewuste werkomgeving te creëren.

De bouwsector is een van de grootste werkgevers in Nederland en kent helaas ook een hoog aantal arbeidsongevallen. Om deze reden is het van cruciaal belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de veiligheidscultuur in de sector. De Governance Code voor Veiligheid in de Bouw is een stap in de goede richting om dit te bereiken.

Lees meer

"Het belangrijkste is dat alle medewerkers aan het einde van de dag veilig en gezond thuiskomen"

Hollander Techniek

Lees het verhaal

Wat is veiligheidscultuur?

Veiligheidscultuur verwijst naar de houding, waarden, gedragingen en de algemene normen en praktijken van een organisatie met betrekking tot veiligheid. Het is de manier waarop een organisatie veiligheid integreert in alle aspecten van de bedrijfsvoering en hoe veiligheid wordt gezien als een kernwaarde en prioriteit.

Een positieve veiligheidscultuur bevordert een veilige en gezonde werkomgeving door medewerkers aan te moedigen om veiligheid als een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse taken te beschouwen. Dit betekent dat er een open communicatie is over veiligheidskwesties. Verder worden medewerkers aangemoedigd om veiligheid als een integraal onderdeel van hun werk te beschouwen en wordt er een proactieve benadering van veiligheidsrisico’s gehanteerd.

Een slechte veiligheidscultuur kan daarentegen leiden tot onveilige werkomstandigheden, ongevallen en incidenten. Het is daarom belangrijk voor organisaties om een positieve veiligheidscultuur te bevorderen en te handhaven om de veiligheid van werknemers en het publiek te waarborgen.

Waarom is een sterke veiligheidscultuur van belang?

Een sterke veiligheidscultuur is van belang omdat het bijdraagt aan veilig gedrag en het voorkomen van ongevallen. Daarnaast kan het bijdragen aan kostenbesparing en een betere reputatie van het bedrijf. Een sterke veiligheidscultuur zorgt voor betrokken medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Hoe zorg je voor een sterke veiligheidscultuur?

Er zijn verschillende manieren om te werken aan een sterke veiligheidscultuur. Een belangrijke manier is focussen op zeven dimensies van veiligheidscultuur. Deze dimensies beschrijven de verschillende aspecten van veiligheidscultuur waar aandacht aan gegeven moet worden. Door aan deze zeven dimensies te werken, wordt de veiligheidscultuur binnen de organisatie verbeterd, en daarmee ook de veiligheid op de werkplek vergroot. De zeven dimensies van veiligheidscultuur zijn:

  • Leiderschap
  • Betrokkenheid
  • Communicatie
  • Procedurele rechtvaardigheid
  • Continue verbetering
  • Verantwoordelijkheid
  • Risicobewustzijn

"Geen psychologische peptalk, maar een spiegel voorhouden"

Bouwbedrijf Gebroeders Blokland

Lees het verhaal

Aboma Webinar - Leiderschap is de sleutel!

Veiligheidsleiderschap als sleutel tot succes in de NEN Safety Culture Ladder

Aboma webinar - Safety Culture Ladder 2.0

Doorontwikkeling of nieuwe norm?

Waar moet ik beginnen?

Nulmeting

Als je aan de slag wilt met het verbeteren van de veiligheidscultuur, is het van belang om te starten met een nulmeting. Dit betreft een nulmeting van de huidige veiligheidscultuur binnen je organisatie voor de Safety Culture Ladder en vormt de basis voor verdere verbetering.

Nulmeting

Veiligheidscultuurscan

Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een veiligheidscultuurscan, die specifiek is gericht op het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van de veiligheidscultuur van je organisatie.

Veiligheidscultuurscan

Afhankelijk van de uitkomsten van deze metingen, kun je vervolgens gericht aan de slag met interventiemogelijkheden zoals de Safety Culture Ladder/Veiligheidsladder, Zien Handelen Leren (bewustwordingsprogramma), training Veiligheid en Leiderschap, training gedragsobservaties of een maatwerkprogramma.

Safety Culture Ladder, geen implementatie maar een verandering

Siers Groep Oldenzaal

Lees het verhaal

Welke hulpmiddelen kan ik inzetten?

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die je kunt inzetten om een sterke veiligheidscultuur te ontwikkelen. Hieronder vind je een overzicht van enkele van deze interventiemogelijkheden:

Safety Culture Ladder/Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder (SCL) of Veiligheidsladder is een instrument dat organisaties helpt om de veiligheidscultuur binnen de organisatie te meten en te verbeteren. De SCL bestaat uit vijf treden die elk staan voor een bepaald niveau van veiligheidscultuur. Het doorlopen van de SCL zorgt voor bewustwording en geeft handvatten om de veiligheidscultuur te verbeteren.

Safety Culture Ladder (SCL)

Zien-Handelen-Leren (bewustwordingsprogramma)

Zien-Handelen-Leren is een bewustwordingsprogramma dat medewerkers helpt om veiligheidsrisico’s te herkennen en hier op de juiste manier op te reageren. Het programma richt zich op het verbeteren van het veiligheidsgedrag en het vergroten van de veiligheidsbewustwording van medewerkers in de volledige organisatie.

Zien-Handelen-Leren

Training Veiligheid en Leiderschap

Een training Veiligheid en Leiderschap is gericht op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden op het gebied van veiligheid. Leidinggevenden worden getraind om veiligheid als prioriteit te stellen en om medewerkers te inspireren om veilig te werken.

Training Veiligheid en Leiderschap

Training gedragsobservaties

Een training gedragsobservaties leert medewerkers om veilig gedrag van collega’s te herkennen en hier op een effectieve manier feedback op te geven. Hierdoor ontstaat een cultuur waarin collega’s elkaar aanspreken op onveilig gedrag en wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van veiligheid.

Training gedragsobservaties

Maatwerkprogramma

Een maatwerkprogramma wordt opgesteld op basis van de specifieke behoeften en uitdagingen van de organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de bestaande veiligheidscultuur en welke interventies het meest effectief zijn om de veiligheidscultuur mee te verbeteren.

SCL artikel schildersbedrijf Volendam

“Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal; we zijn dagelijks met hun veiligheid bezig”

Schildersbedrijf Volendam - Edam

Lees het verhaal

Een doorlopend proces

Het verbeteren van de veiligheidscultuur is een doorlopend proces, maar met de juiste aanpak en inzet kun je de veiligheid binnen je organisatie aanzienlijk verbeteren en ongevallen voorkomen. Heb je vragen over de veiligheidscultuur of de implementatie ervan? Neem dan gerust contact met ons op.