Over Aboma

Gedragscode

Wij zijn Actief!

 • Wij spreken elkaar rechtstreeks aan op gemaakte afspraken en gewenst gedrag.
 • Wij delen onze kennis en ervaring in het contact met onze klant en collega.
 • Wij vragen en geven actief feedback en maken afspraken over de opvolging
 • Wij inspireren elkaar en geven elkaar de ruimte om te ontwikkelen en het beste in elkaar naar boven te halen.
 • Wij communiceren oprecht, kritisch en open, met zo kort mogelijke communicatielijnen.

Wij zijn Betrokken!

 • Wij tonen ons verantwoordelijk voor ons handelen.
 • Wij gaan respectvol, open en eerlijk met elkaar om, ongeacht religie, afkomst of sekse.
 • Wij maken gericht tijd vrij om te luisteren en elkaar zo echt te leren kennen.
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Wij bouwen aan uitstekende, duurzame zakelijke relaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Wij zijn Onafhankelijk!

 • Wij zijn ons bewust van de term onafhankelijkheid en garanderen dat wij bij ons oordeel geen beïnvloeding van derden accepteren.
 • Wij houden dan ook alle gegevens van en over klanten en andere relaties, geheim. Ook als we niet meer in dienst zijn bij Aboma.
 • Wij voeren objectief en onderbouwd onze diensten uit.
 • Wij moeten onze conclusies tegenover alle stakeholders kunnen uitleggen en melden daarom als we onder druk komen te staan en dit niet meer kunnen.
 • Wij realiseren ons dat in de complexe vraagstukken waarbinnen wij opereren, wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben die verder gaat dan een zakelijke relatie.
 • Bij inspectie- en certificeringsactiviteiten delen wij onze kennis van normen en richtlijnen zonder onze klanten te adviseren.

Wij zijn Maatschappelijk verantwoord!

 • Wij voldoen aan onze professionele beroepseisen en geldende wet- en regelgeving.
 • Wij dragen bij aan een veiligere samenleving met onze keuringen, inspecties en adviezen.
 • We weten wat het betekent om onafhankelijk te opereren zonder aanzien des persoons of instantie.
 • We zijn ons bewust dat op het gebied van duurzaamheid er niet alleen een taak ligt voor Aboma als organisatie, maar ook voor ons als individu.
 • We weten dat we als medewerker het visitekaartje van Aboma zijn en zullen daar dan ook naar handelen, zowel in het verkeer als ook tijdens vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Wij zijn Ambitieus!

 • Wij zijn ambitieus en we bieden de beste prijs-prestatie verhouding voor onze opdrachtgevers.
 • Wij laten op gepaste wijze onze lef/durf zien en vieren onze successen met elkaar.
 • Wij brengen complexe vraagstukken terug tot de essentie.
 • Wij werken gestructureerd en efficiënt.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling en nemen hier dan ook zelf initiatieven in.
Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.