Advies en detachering

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder: Aboma helpt van begeleiding tot certificatie

Het zal je niet zijn ontgaan! Van alle partijen in de bouw die de Governance Code hebben getekend of deze onderschrijven, of van bedrijven die voor deze partijen werkzaamheden uit gaan voeren, wordt vanaf 2022 een extra investering gevraagd in de veiligheid van medewerkers. De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen Veiligheidsladder, wordt gehanteerd als standaard instrument om het veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Aboma helpt jouw organisatie, van begeleiding tijdens de implementatie tot certificatie.

Wat is de Veiligheidsladder/Safety Culture Ladder (SCL)?
De Safety Culture Ladder (voorheen bekend als de NEN Veiligheidsladder) is een beoordelingsmethode ontwikkeld door ProRail, en overgenomen door NEN, om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) is een ladder bestaande uit vijf treden (niveaus) opklimmend van 1 naar 5. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid. De plaats van een bedrijf op de Veiligheidsladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

Hoe werkt de Veiligheidsladder?
De Veiligheidsladder is een helder en toegankelijk instrumentarium voor het in kaart brengen, meten en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn als kwaliteitsaspect binnen een organisatie. Het uitgangspunt is dat inspanningen voor het naar een hogere trede brengen van het veiligheidsgedrag worden beloond.

Voor wie is de Veiligheidsladder bedoeld?
De Veiligheidsladder is zo ontworpen dat deze toepasbaar is voor alle type bedrijven. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Veiligheidsbewustzijn (Veiligheidsladder) verplicht in aanbestedingen
Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Vanaf 2022 hanteren opdrachtgevers de Safety Culture Ladder/Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren! Zo ontstaat een gezam

enlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Hoe behaal je een trede op de Veiligheidsladder?
Het behalen van een trede op de Safety Culture Ladder gaat niet vanzelf; hier gaat een uitgebreid implementatie- en certificatietraject aan vooraf, afhankelijk van de vorm van certificatie. Je kunt kiezen uit diverse certificatievormen, van een Approved Self Assessment (ASA) tot een volledige certificatie conform SCL Original.

Het begint bij het bepalen van een ambitie (welke trede willen we behalen?). Daarna volgt een evaluatie van de huidige veiligheidscultuur binnen jouw organisatie. Hiervoor zijn tools beschikbaar, de Self Assessment Questionnaire (SAQ) en een GAP analyse. Vervolgens bepaal je ontwikkelstappen in het Plan van Aanpak en stel je een projectteam samen. Na de uitvoering van de veranderactiviteit (Plan van Aanpak) kan de audit worden voorbereid. Eventueel kun je een 2e self assessment (SAQ) of een pre-audit (laten) uitvoeren. De daadwerkelijke certificatie audit bepaalt of je het certificaat in ontvangst mag nemen.

Veiligheidsladder traject: zelf doen of samen met Aboma?
Wij kunnen ons voorstellen dat je hulp kunt gebruiken bij het implementatietraject. In elke fase van het traject kan Aboma je ondersteunen. Dit is vanzelfsprekend altijd maatwerk en afhankelijk van de wensen binnen jouw organisatie. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij het uitzetten van de zelfevaluatie (Self Assessment Questionnaire)? Of bij het vertalen van aandachtspunten uit deze zelfevaluatie naar concrete acties? Wij helpen je graag en begeleiden desgewenst jouw projectteam.

Aboma biedt daarnaast diverse cursussen en trainingen om het veiligheidsbewustzijn binnen jouw organisatie te vergroten, maar ook om degene binnen jouw organisatie die de implementatie van de Veiligheidsladder gaat begeleiden (veelal de KAM-co√∂rdinator) te voorzien van achtergrondkennis en praktische handvatten. Speciaal voor deze laatste groep is de cursus ‘Safety Culture Ladder: implementatie in de praktijk’ ontwikkeld.

Heeft jouw organisatie het implementatietraject voor de Safety Culture Ladder doorlopen en ben je (bijna) klaar voor de certificatie audit? Dan kun je het certificatietraject doorlopen bij een certificerende instelling (CI).

Meer weten over de Safety Culture Ladder en/of wat Aboma voor jouw organisatie kan betekenen? Bel of vul het formulier in.

Terug

Meer weten? Vul het formulier in en neem contact op.

Informatieformulier Uitgelicht