VEILIGHEIDSCULTUUR IN DE BOUW

Veiligheidscultuurscan

Wil je weten hoe jouw organisatie scoort op het gebied van veiligheidscultuur in vergelijking met andere bedrijven in de bouwsector? Wil je de veiligheid van jouw medewerkers verbeteren? Dan is de Veiligheidscultuurscan van Aboma iets voor jou!

Onderzoek veiligheidscultuur

De Veiligheidscultuurscan is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie. Met behulp van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, die door de medewerkers wordt ingevuld, krijg je een helder beeld van de huidige en de gewenste situatie rondom veiligheid. Daarnaast houdt de adviseur verdiepende interviews met een selectie van de medewerkers om meer inzicht te krijgen in de achterliggende factoren. Je ontvangt een uitgebreid rapport met een analyse van de resultaten, een vergelijking met de benchmark van de bouwsector en een concreet actieplan om de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie te verbeteren.

Start van een proces

De Veiligheidscultuurscan is een alternatief voor de Veiligheidsladder en geeft je meer flexibiliteit, maatwerk en verdieping die past bij jouw organisatie. De Veiligheidscultuurscan laat je zien hoe je de veiligheidscultuur kunt verbeteren op basis van je eigen doelstellingen, prioriteiten en mogelijkheden en is gebaseerd op een brede basis van wetenschappelijke theorieën. De Veiligheidscultuurscan is meer dan een eenmalige meting. Het is de start van een proces dat je ondersteunt bij het creëren van een veiligheidsbewuste organisatie, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van zichzelf en anderen. Door de scan periodiek te herhalen, kun je de voortgang en de effectiviteit van de verbeteracties monitoren en bijsturen.

De Veiligheidscultuurscan wordt uitgevoerd door een ervaren adviseur van Aboma, die niet alleen de verbetermogelijkheden, maar ook de positieve punten van de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie laat zien.

Meer weten? Vul het formulier in en kom in contact met een Aboma adviseur!

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.