Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring wil Aboma duidelijkheid geven over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaat. Aboma hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoons- en bedrijfsgegevens. Om onze activiteiten voor jou goed te kunnen uitvoeren, is het nodig gegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Je hebt altijd de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter voor het uitvoeren van een aantal van onze diensten is verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk.

Aboma verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 • communicatie die betrekking heeft op de uitvoering van onze diensten;
 • het informeren over ontwikkelingen binnen Aboma en over onze dienstverlening;
 • het verstrekken van persoonscertificaten;
 • het in contact komen met potentiële opdrachtgevers en werknemers;
 • het bieden van de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse software-tools;
 • het voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen;
 • het geven van inzage aan toezichthouders en accreditatieinstellingen.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Aboma:
In het algemeen bestaan de persoonsgegevens die wij verzamelen uit:

 • voorletters, voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • adresgegevens.

In geval van persoonscertificering worden verder persoonsgegevens verzameld die kunnen bestaan uit opleiding, geboortedatum en geboorteplaats. Met de door Aboma afgegeven persoonscertificering kan deskundigheid aangetoond worden op het gebied van veiligheid. Het gebruik van deze specifieke persoonsgegevens dient daarbij ons gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens deelt Aboma met anderen?
Aboma verstrekt gegevens enkel en alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien organisaties persoonsgegevens in opdracht van Aboma verwerken, bestaat er een verwerkersovereenkomst tussen Aboma en de betreffende organisatie. In geen geval stelt Aboma jouw persoonsgegevens ter beschikking aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Communicatie
Er zijn vele mogelijkheden om met Aboma te communiceren. Bij telefonische of e-mail communicatie bewaren wij jouw gegevens in onze systemen. Indien je gebruik maakt van onze websites maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten werken en de gebruikerservaring te optimaliseren. Ook worden cookies gebruikt voor het uitvoeren van analyses. De website van Aboma kent ook formulieren en klant specifieke domeinen. Door het invoeren van persoonlijke gegevens geef je Aboma specifiek toestemming deze gegevens te verzamelen en te verwerken.

Hoe lang bewaart Aboma jouw persoonsgegevens?
Aboma bewaart jouw persoonsgegevens gedurende een termijn die past bij de grondslag waarvoor wij jouw gegevens verzameld hebben, tenzij een wettelijke regeling of de toezichthouder voorschrijft dat wij jouw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligt Aboma jouw persoonsgegevens?
Aboma heeft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Alleen medewerkers van Aboma die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben rechtstreeks toegang tot deze gegevens. Al onze medewerkers zijn contractueel en wettelijk verplicht de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld voor het uitvoeren van diensten.

Indien, ondanks onze maatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident zullen wij je hierover informeren. Tevens informeren wij je over maatregelen die een vergelijkbaar incident in de toekomst moeten voorkomen.

Welke rechten heb je in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Je hebt het recht om jouw, door ons verzamelde, persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten corrigeren. Tevens kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien wij jouw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen, zullen wij je gemotiveerd laten weten waarom dat niet kan. In alle andere gevallen zorgen wij er voor dat jouw persoonsgegevens binnen redelijke termijn verwijderd en/of gewijzigd zijn. Je kunt jouw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen met behulp van bijgaand formulier.

Over deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.