Disclaimer

Aboma is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt Aboma geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens of informatie, verstrekt via deze website. Aboma aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Aboma aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, danwel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

De woord- en beeldmerken alsook de afbeeldingen op deze website zijn van Aboma. Het is niet toegestaan één of meerdere van deze merken en logo’s op een eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Aboma.

Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over Aboma wordt hieronder verstaan: Aboma Consultancy bv, Aboma Inspections bv, Aboma Certification bv en Aboma Services bv.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.