Aboma is volop in beweging! Dit jaar “bouwen” wij hard aan onze organisatie. Concreet betekent dit dat wij onze activiteiten duidelijker gaan positioneren in aparte bv’s, met elk een eigen herkenbare naam.

Als relatie heb je tot nu toe contact gehad met onze vennootschap(pen) Aboma bv en/of Aboma Certificering bv, waarbij zowel de keurings- en inspectieactiviteiten alsook de adviesactiviteiten vanuit Aboma bv werden uitgevoerd. Onze certificeringsdiensten werden al vanuit een eigen bv, Aboma Certificering bv, verricht.

Huidige (oude) organisatiestructuur:

Nieuwe organisatiestructuur en namen per 1 oktober 2022:

Nieuwe situatie
Onze keurings- en inspectieactiviteiten gaan plaatsvinden vanuit Aboma Inspections bv (was Aboma bv). De certificeringsdiensten worden voortaan uitgevoerd vanuit Aboma Certification bv (was voorheen Aboma Certificering bv). Onze adviesdiensten worden ondergebracht in Aboma Consultancy bv en de ondersteunende diensten gaan plaatsvinden vanuit Aboma Services bv.

Wat betekent dit?
Afhankelijk van het bedrijfsonderdeel waarmee je contact hebt, wijzigen onze bedrijfsgegevens als volgt:

Naam

KvK-nummer

Bankrekening

BTW-nummer

Aboma Inspections bv

09105092

NL88 ABNA 0470 9138 00

NL807691616B01

Aboma Certification bv

09115271

NL53 ABNA 0577 3708 63

NL809061831B01

Aboma Consultancy bv

86238884

NL05 ABNA 0111 7807 48

NL863905869B01

Aboma Services bv

86239961

NL33 ABNA 0111 7805 35

NL863906266B01

Wij vragen je vriendelijk om deze gegevens in jouw administratie te verwerken.

Vragen?
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan gerust contact op met Daniël van Geet, Hoofd Administratie, M 0614626479.

Met vriendelijke groet,
Aboma bv

Jeroen Lammertse
Algemeen Directeur

Pijl links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.