Technische vaardigheden

Technische uitleg Richtlijn Bekistingen

Intro
Regelmatig gebeuren er ongevallen met bekistingen en elementen die omvallen of bezwijken ondersteuningsconstructies. Om dit te voorkomen en de regels omtrent de veiligheid tijdens opbouw en gebruik te verbeteren, is de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies geschreven. Deze richtlijn beschrijft de stand der techniek omtrent het onderwerp betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

Wat leer je?
Tijdens de uitleg wordt de opzet en werking van de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningsconstructies uitvoerig behandeld en leer je de belangrijkste uitgangspunten, opzet en werking van de richtlijn.

Hoe lang duurt de cursus?
De technische uitleg van de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningsconstructies duurt een dagdeel.

Wat is het programma?

  • Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningsconstructies
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Bekistingtypes
  • Bekistingtoepassingen
  • Ondergrond
  • Werken op hoogte
  • Stabiliteit en draagkracht
  • Werkvloeren

Voor wie?
Deze uitleg is geschikt voor leidinggevenden in het bouwproces, denk aan (hoofd)uitvoerders maar ook projectleiders en werkvoorbereiders, veiligheidskundigen en KAM-functionarissen.

Wij verzorgen de uitleg incompany op jouw of onze locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.