Technische vaardigheden

Inspecteren van veiligheidsnetten

Intro
Bij het werken op hoogte waarbij valgevaar aanwezig is, kunnen veiligheidsnetten worden toegepast. Denk hierbij aan de montage van staalconstructies en aanbrengen van dakbeplating en bij inpandige sparingen. Veiligheidsnetten voorkomen het vallen niet maar beperken de gevolgen van de val. Daarom is het essentieel dat ze volgens de voorschriften worden gemonteerd, voldoende strakgespannen zijn en dat ze onbeschadigd zijn. Deze cursus leidt op tot het op een verantwoorde wijze inspecteren van veiligheidsnetten.

Wat leer je?
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de van toepassing zijnde normen, de soorten veiligheidsnetten, het herkennen van een veiligheidsnet, het beoordelen of de veiligheidsnetten op de juiste wijze zijn aangebracht, gekoppeld en afgespannen. Theorie en praktijk worden op een praktische wijze ingevuld, aansluitend op de doelgroep.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus Inspecteren van veiligheidsnetten duurt één dag.

Wat is het programma?

  • Normen veiligheidsnetten
  • Inspectiepunten aan de hand van checklist
  • Beoordelen van het doorlussen van de netten
  • Beoordelen van het afspannen van de netten
  • Beoordelen van het opleveren van de netten
  • Inspecteren van de netten
  • Praktijkdeel

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor monteurs van staalconstructies en monteurs van bedrijven die zich bezighouden met het beveiligen van werkplekken, maar ook voor uitvoerders en voorlieden van bouwbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de bouwplaats.

Wij verzorgen de cursus incompany op jouw of onze locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.