Technische vaardigheden

Beoordelen van bouwliftopstellingen

Intro
De bouwlift, je kunt hem niet missen, geen dag. Maar hij kan ook een brokkenmaker zijn, met ernstig letsel tot gevolg. De gevaren betreffen vaak:

  • vallen van hoogte, vanaf het platform of vanaf een laad- en losplaats;
  • bekneld raken tussen het platform en het aangrenzende steigerwerk dan wel het bouwwerk;
  • op maaiveldniveau bekneld raken onder het dalende platform;
  • op maaiveldniveau getroffen worden door van het platform vallende voorwerpen.

Behalve de gebruikers kunnen ook personen die niet met de bouwlift werken maar zich in de directe omgeving bevinden in gevaar komen. De cursus gaat in op het voorkomen van deze risico’s door het beoordelen van een veilige bouwliftopstelling op de bouwplaats.

Wat leer je?
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan je verantwoordelijkheden en taken als uitvoerder gedurende de uitvoerings- en onderhoudsfase. Met praktische handvatten leren we je stap voor stap hoe je bijvoorbeeld invulling geeft aan de werkgeversverplichtingen maar ook een V&G-plan en V&G-dossier samenstelt en hoe je veiligheid en gezondheid op een praktische wijze kan organiseren. Naast theorie en cases worden bouwliftopstellingen in de praktijk beoordeeld.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus beoordelen bouwliftopstellingen duurt 1 dag.

Wat is het programma?
Het programma in hoofdlijnen:

  • Basisregels van wetgeving en normen
  • Basisregels van keuringen/inspecties
  • Werken met inspectielijsten
  • Uitvoeren van een inspectie van bouwliftopstellingen
  • Beoordelen van documenten
  • Wijze van rapportage en opvolging hiervan

Voor wie?
De cursus is bestemd voor met inspectie belaste werknemers, voorlieden, uitvoerders en veiligheidsinspecteurs.

De cursus kan worden gegeven voor groepen tot maximaal 8 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.