De Safety Culture Ladder (SCL) is herzien. Het instrument om de veiligheidscultuur binnen bedrijven te bevorderen was al enige tijd toe aan een vernieuwing. De nieuwe versie heet Safety Culture Ladder 2.0.

Werkgevers hebben verschillende middelen om de veiligheidscultuur binnen hun organisatie te bevorderen. De SCL is een instrument dat daarbij kan helpen. Het schema, oorspronkelijk afkomstig van ProRail, bestaat uit vijf treden en inmiddels maken al bijna 2.000 bedrijven er gebruik van. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. De SCL maakt geen onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Iedereen in de hele keten is verantwoordelijk voor de veiligheid. De SCL is zo ontwikkeld dat deze toepasbaar is voor alle sectoren en voor alle typen bedrijven.

Voordelen
De SCL draagt op verschillende manieren bij aan een betere veiligheidscultuur. De SCL wil door gesprekken in alle lagen van de organisatie hiërarchie wegnemen om zo door al die lagen heen veiligheid te kunnen bevorderen. Mensen moeten zich vrij voelen om een beslissing te nemen om veilig te handelen en het management moet de ruimte hebben om creatief de veiligheid te bevorderen. Bijkomend voordeel is dat de SCL op vrijwel alle bedrijven toepasbaar is.

Waarom de herziening
De herziening van de SCL heeft een aantal redenen. Steeds meer gebruikers herkenden de toegepaste termen (over het spoor) niet meer. Deze termen zijn in de nieuwe ladder weggehaald, zodat het model voor iedere sector bruikbaar is. Ook vonden gebruikers dat er veel herhalingen in de beschrijvingen zaten en gaven ze aan dat ze graag oplopende beschrijvingen over de treden wilden. Dit is een houvast bij een groei naar een volgende trede. Bovendien was er behoefte om nieuwe afspraken te maken over de beoordeling. Tot slot gaven gebruikers van de eerdere editie van de SCL aan een betere uitwerking voor de hogere treden te willen.

Jeannette Hofman-Züter is bij NEN-manager certificatie en keurmerken en verantwoordelijk voor de SCL. Ze is blij met de herziening. ‘Wij hebben samen met een aantal experts en het gehele netwerk hard gewerkt om de SCL nog beter te maken. Beter leesbaar, beter te begrijpen, nog beter toepasbaar. Hopelijk is de nieuwe versie een toegevoegde waarde voor de markt en kunnen we zo de veiligheid binnen bedrijven naar een hoger niveau tillen.’

Ingangsdatum en overgangsperiode
Vanaf 1 januari 2024 kunnen audits worden uitgevoerd op basis van SCL 2.0 in overeenstemming met de afspraken in het certificatieschema. Het jaar 2024 geldt als een overgangsjaar waarbij (her)certificatie kan plaatsvinden op SCL 2.0 en op de vorige editie van de SCL. Vanaf 1 januari 2025 kan (her)certificatie enkel nog plaatsvinden op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel tegen de vorige editie van de SCL worden uitgevoerd. Als gedurende de looptijd van het certificaat wordt overgestapt op SCL 2.0, moet er een initiële audit worden uitgevoerd op SCL 2.0. Vanaf 1 januari 2028 zijn alleen nog certificaten geldig die zijn afgegeven op basis van SCL 2.0 (of latere edities).

Achtergrond
Samen met spooraannemers, ingenieursbureaus, adviesbureaus en de wetenschap heeft ProRail in 2012 de Veiligheidsladder ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren. Inspanningen hierin werden objectief gemeten en positief gewaardeerd. Het uiteindelijke doel was het terugdringen van het aantal onveilige situaties met als gevolg minder incidenten (verzuim, schades).

In 2016 heeft ProRail het eigendom en het beheer van de Veiligheidsladder overgedragen aan Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Met de overdracht aan NEN kwam de ladder beschikbaar voor bedrijven uit alle bedrijfssectoren. In 2019 is de naam Veiligheidsladder gewijzigd in Safety Culture Ladder (SCL).

Meer informatie
Meer informatie over de Safety Culture Ladder vindt u op de website van NEN, www.nen.nl en op www.safetycultureladder.com.

Pijl links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.