Geen implementatie, maar een verandering

 

De Safety Culture Ladder is een instrument om het veiligheidsbewustzijn, de houding en het handelen van medewerkers in een bedrijf te meten. Het is geen implementatie, maar een verandering. Het doel is om als organisatie bewust aan de slag te gaan met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag onder de medewerkers. In samenwerking met Aboma Consultancy heeft Siers Groep Oldenzaal recent trede 4 bereikt op de Safety Culture Ladder.

Siers Groep heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. “Het is geen window dressing, maar serious business”, benadrukt Adriaan Post, bedrijfsleider van de vestiging Oldenzaal, die zelf vanuit ervaringen en trajecten bij vorige werkgevers behoorlijk begaan is met het thema veiligheid. “Als het gaat om veiligheid doe je in feite een appèl op de veronderstelde intrinsieke motivatie van medewerkers om veilig te willen werken en veilig thuis te komen. Toen ik twee jaar geleden bij Siers Groep in dienst trad, lag er al een behoorlijke basis op het gebied van veiligheid met een programma bestaande uit vier kernwaarden en tien gedragsnormen. Veilig werken komt niet vanzelf, je moet het als werkgever faciliteren, ook bij het niet-leidinggevend personeel. We betrekken daarom bewust alle geledingen bij de totstandkoming van ons veiligheidsbeleid. Om er samen beter van te worden.”

Tandje heftiger
Siers Groep heeft vanuit het verleden goede ervaringen met Aboma Consultancy. “Onze vestiging in Dordrecht werd eerder al gecertificeerd voor trede 3 op de Safety Culture Ladder, waarna is opgeschaald naar trede 4 onder begeleiding van Aboma Consultancy”, vervolgt Post. “Op een gegeven moment is besloten om de vestiging Oldenzaal ook naar trede 4 te brengen, feitelijk vanuit het niets, want we hadden nog geen certificering op de Safety Culture Ladder. Gezien het veelomvattende veiligheidsbeleid dat er al lag, kwamen we samen met Aboma tot de conclusie dat we op het niveau van trede 3 zaten. Trede 4 is echter een wezenlijk tandje heftiger. Omdat het traject in Dordrecht zeer goed was bevallen, is het een logische stap dat we ook voor de certificering van Oldenzaal samen optrekken. Gezien de ‘lessons learned’ en kennis van de organisatie des te effectiever.”

“Meer begrip voor elkaar creëert mogelijkheden om samen te veranderen”

 

Kweken van bewustzijn
De Safety Culture Ladder gaat over cultuur, dat bepaald wordt door het gedrag van de medewerkers, zegt Ton Stijger van Aboma Consultancy. “Geen enkele organisatie heeft een overkoepelende cultuur, ook Siers niet. Het is een samenstel van subculturen die bepaald worden door individuele medewerkers. Tijdens onze trainingen maken we ieder individu bewust van de eigen gedragingen en de eigen kijk op de wereld. Ook zoomen we heel erg in op het brein. Meer dan 95% van het dagelijks handelen gebeurt onbewust en is voorgeprogrammeerd vanuit de vorming van een individu. Wij maken in onze trainingen mensen bewust van de automatische gedragingen zodat ze uiteindelijk het eigen gedrag en dat van een ander kunnen bevragen. Meer begrip voor elkaar creëert mogelijkheden om samen te veranderen.” Post vult aan: “Je kunt mensen wel aanspreken op onveilig handelen, maar ze moeten begrijpen waarom je ze aanspreekt. Aboma is heel sterk in het kweken van bewustzijn bij het individu. Een aanpak bij de bron.”

Het is volgens de heren absoluut ondenkbaar voor een bedrijf om je voor trede 4 te certificeren als je kiest voor alleen maar zenden. “De Safety Culture Ladder is geen implementatie, maar een verandering”, stelt Stijger. “En bovendien een continu proces. Er is iets in gang gezet dat nooit eindigt. Zie het als bergop fietsen, je zal altijd druk op de pedalen moeten houden en het onderwerp continu aandacht moeten geven. Wees altijd oprecht nieuwsgierig en ga de dialoog met elkaar aan bij onveilig handelen.” In mei jongstleden is Siers Groep Oldenzaal succesvol gecertificeerd voor trede 4. “Een fantastisch resultaat”, vindt Post die trots is op het feit dat aan één normelement niet is voldaan. “We hebben bij Siers Groep geen budget voor veiligheid. Wat nodig is, wordt gedaan.”

Pijl links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.