Aboma is inmiddels ruim 60 jaar dé expert op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de bouw- en de verticaal transportbranche. Aboma richt zich onder andere op het uitvoeren van machinekeuringen, met als doel het sámen verbeteren van de veiligheid. In het 60-jarig bestaan van Aboma hebben de inspecteurs van Aboma menig machine gekeurd, meestal in nauwe samenwerking met de machinist. Een keuring is een samenspel tussen keurmeester, machinist en machine. Bas van Gruijthuijsen, Algemeen Manager Techniek, aan het woord over 60 jaar keuringsactiviteiten bij Aboma.

Waarom zijn er keuringsinstanties (cbi’s)?
“Toen er na de oorlog veel machines werden ontwikkeld om de wederopbouw te faciliteren, was veiligheid nog niet echt een speerpunt. Het feit dat er destijds (te) veel ongelukken gebeurden met machines, heeft ertoe geleid dat de overheid in 1960 Aboma (Adviesbureau voor Bouwmachines) heeft laten ontstaan. Tot 1995 was Aboma de enige door de overheid aangewezen instantie om keuringen aan hijskranen uit te voeren. Aboma had dan ook een belangrijke plaats aan tafel bij de leveranciers en bepaalde mede hoe de machines op de markt kwamen. En dan werd er vanzelfsprekend getracht de machines steeds veiliger te maken. Een belangrijke knip in de regelgeving vindt plaats in het jaar 1995. Sinds dat jaar mag de fabrikant namelijk zelf CE-markeringen aanbrengen. Dat betekent dat de fabrikant zelf aangeeft dat een product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De markt voor keurende instanties werd vanaf dat moment opengebroken en er kwamen meer concurrenten. Voor de gebruikers zelf was het van belang te weten dat zij met een geschikte machine aan het werk gingen. Sterker nog, het was verplicht een en ander te (laten) checken en eventueel veranderingen aan te laten brengen. Hiervoor was (en is) Aboma voor fabrikanten en gebruikers nog steeds een veelgevraagde partij.

Veiligheid in brede zin
We kunnen concluderen dat de veranderingen op het gebied van (nieuwe) technieken en materialen gezorgd hebben voor meer veiligheid en comfort voor de machinist. En in de loop der tijd is de focus van de keurende instanties veranderd van het controleren of er überhaupt beveiligingen op machines waren aangebracht, tot het hedendaagse controleren of de beveiligingen allemaal op de juiste manier met elkaar samenwerken.

Waar nog winst te behalen als het om veiligheid gaat? Bas van Gruijthuijsen benadrukt, naast een veilige technische staat van de machine, het belang van een veilig gebruik van de machine (kennis en kunde van de machinist). “Machines zijn steeds complexer geworden en bouwklussen moeten in een steeds korter tijdsbestek worden gerealiseerd. Met een veiligheidskeurmerk is de machinist verzekerd van het werken met een veilige machine. Maar net als met auto rijden speelt ook de mens achter de machine een cruciale rol. We streven als Aboma al sinds 1960 naar een 100% veilige en gezonde werkomgeving. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen!”

Aboma en HZC
Aboma en HZC zijn als organisaties altijd nauw met elkaar betrokken geweest. Zo heeft HZC sinds de oprichting van Keboma (zie kader) zitting in het bestuur van de stichting.

60 jaar Aboma in vogelvlucht

1960
Oprichting van Aboma (Adviesbureau voor Bouwmachines) vanuit de NVWB (Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers)

1966
Ontstaan van Weboma (Adviesbureau voor Wegenbouwmaterieel)

1974
Oprichting Keboma (Keuring Bouwmachines)

1978
Stichting Aboma-Weboma wordt Aboma (Algemeen Bureau voor Ongevallenpreventie en materieelzaken)

1982
Keboma wordt een onafhankelijke stichting met bestuur (o.a. HZC neemt zitting in bestuur) en wordt aangewezen als enige erkende keuringsinstantie door ministerie van SZW.

1999
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit werkmaatschappij Aboma+Keboma bv

2010
Naamswijziging naar Aboma

(Bron: De Machinist nummer 7 – 2021)

Pijl links Terug
DeMachinist web

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.