Keuringen

Drone inspecties

Met meer dan 60 jaar ervaring is Aboma Inspections dé keuringspartner voor de bouw- en verticaal transportbranche. Als toonaangevende speler in de markt is Aboma Inspections continu bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo maken traditionele arbeidsintensieve keuringsmethodes op moeilijk bereikbare locaties steeds meer plaats voor snellere, efficiëntere en veiligere methodes. Het gebruik van drones tijdens keuringen biedt nieuwe mogelijkheden in keuringsland.

Waarom een inspectie met drones?

 • Efficiënter en sneller
  Drones kunnen worden ingezet als extra hulpmiddel bij keuringen, vooral op locaties die niet goed of veilig toegankelijk zijn. Voor moeilijk bereikbare plekken biedt een drone inspectie een snellere oplossing dan alternatieve werkmethodes, zoals een hoogwerker.
 • Veiliger alternatief
  De inzet van een drone is vaak veiliger. Met een visuele inspectie via foto- en/of videomateriaal kan een inspectie snel, eenvoudig en toch veilig worden uitgevoerd.

Wat biedt Aboma Inspections?

 • All-in-one service
  Aboma Inspections voert zelf inspecties uit en hoeft geen externe partij in te huren om de drone te besturen. We beoordelen ook zelf de verkregen data. Zo weten we wat we zien, wat we willen zien en kunnen we tegelijk beoordelen en analyseren.
 • Gecertificeerde partij
  Aboma Inspections is gecertificeerd om drones in te zetten binnen de ‘specific category’. We hebben alle registraties (bij RDW) en vergunningen (IL&T) op zak. Dit maakt ons een betrouwbare partij voor het uitvoeren van drone inspecties.

Het beeldmateriaal dat met de drone wordt verkregen, wordt verwerkt in de rapportage. Hierdoor wordt heel duidelijk waar het probleem precies zit, wat het voor de onderhoudspartij eenvoudiger maakt om te werken aan oplossingen.

Voor moeilijk bereikbare plekken biedt een drone inspectie van Aboma Inspections een veilig en snel alternatief.

Toepassing van drone inspecties
Een drone inspectie biedt tal van toepassingen en gaat verder dan alleen (bouw)materieel. Zo kan een drone ook ingezet worden voor de inspectie van:

 • Industriële installaties en pijpleidingen (petrochemie)
  Drones kunnen veilig en efficiënt inspecties uitvoeren op moeilijk bereikbare plekken in industriële omgevingen. Denk aan het controleren van leidingen, tanks, en andere installaties.
 • Bruggen
  Het inspecteren van bruggen met drones is een snelle en kosteneffectieve methode. De drone kan visuele gegevens verzamelen over de staat van de brug, zoals scheuren, corrosie, en andere schade.
 • Daken
  Voor het inspecteren van daken biedt een drone een veilige en nauwkeurige oplossing. Het kan details in kaart brengen zonder dat er iemand fysiek het dak op hoeft.
 • Monumenten en civiele kunstwerken
  Drones kunnen gedetailleerde beelden vastleggen van historische gebouwen, standbeelden, en andere culturele erfgoederen. Dit helpt bij het monitoren van de staat en het plannen van restauraties.
 • Havenmaterieel/-installaties
  In havens kunnen drones gebruikt worden voor het inspecteren van havenkranen, slangenkranen, kades, containerinstallaties, lichtmasten en andere infrastructuur. Dit draagt bij aan de veiligheid en efficiëntie van de havenactiviteiten.
 • Ongevallen
  Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan kan Aboma Inspections worden ingeschakeld voor een ongevalsonderzoek. Met behulp van een drone kan de situatie overzichtelijk in kaart worden gebracht.

Kortom, de inzet van drones biedt een breed scala aan mogelijkheden voor inspecties, waarbij snelheid, veiligheid, en nauwkeurigheid centraal staan.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel ons of vul het formulier in.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.