Het vaarseizoen staat er weer aan te komen. Dat betekent ook dat boten van de wal in het water worden gehesen. Dat gebeurt meestal met een hijskraan op de jachthaven of scheepswerf. Wist u dat die kranen gekeurd moeten zijn? Hiermee voorkomt u onbedoelde ongelukken en letsel door het werken met de kraan. En mogelijke boetes.

De Inspectie kreeg het signaal dat op kleinere jachthavens en scheepswerven de keuringsplicht niet altijd wordt nageleefd. Vaak staan op deze locaties oudere hijskranen die gebruikt worden om jachten uit het water te tillen voor de winterstalling, of voor reparaties en onderhoud.

Voor Wim Klever reden om in het najaar van 2020 verschillende inspecties te doen. “Een deel van de hijskranen bleek inderdaad niet gekeurd te zijn. Reden voor ons om meer aandacht voor de keuring te vragen, specifiek bij jachthavens en scheepswerven. Juist omdat het op die locaties vaak oudere hijskranen betreft, zijn de keuring en het onderhoud van de hijskraan belangrijk voor de veiligheid. Een ongeval met een hijskraan kan grote persoonlijke en materiële schade tot gevolg hebben. Ook zal een verzekeraar naar het keuringscertificaat vragen. Een ongekeurde kraan mag niet gebruikt worden. Als wij een ongekeurde hijskraan tegenkomen, moeten wij handhaven en een boete opleggen”.

Wat houdt de keuringsplicht in?
De keuringsverplichtingen staan beschreven in verschillende wetten. De algemene regel staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een hijskraan is een arbeidsmiddel. Als een arbeidsmiddel onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, zoals slijtage, moet het als regel eens per jaar gekeurd worden. Deze keuring moet door een deskundige uitgevoerd worden. “Als eigenaar moet u de keuring kunnen tonen, en u moet zich ervan vergewissen dat de deskundige inderdaad deskundig is. De deskundige hoeft niet van een aangewezen keuringsinstelling te zijn”, aldus Wim. Grotere hijskranen moeten op grond van het Warenwetbesluit machines jaarlijks gekeurd worden, en tweejaarlijks door een aangewezen keuringsinstelling.

“Goed is om te weten dat bij een hijskraan ook een kraanboek hoort te zijn. In het kraanboek moeten, naast een weergave van het uitgevoerde onderhoud, ook de keuringen vermeld worden. Keuringsrapporten van de aangewezen keuringsinstelling, maar ook van de deskundige, moeten in het boek aanwezig zijn”.

Wim geeft nog een waarschuwing aan de beheerders van de scheepswerven en jachthavens. “Let wel op. Want onder mobiele kranen vallen ook autolaadkranen, grondverzetmachines en verreikers als zij ingericht zijn als hijskraan”.

Lees het volledige artikel op de website van Inspectie SZW

Uw hijskraan laten keuren? Bel Aboma (T 0318 691920) of vul het contactformulier in!

Pijl links Terug
Hijskraan boot

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.