VEILIGHEIDSCULTUUR IN DE BOUW

Zeven dimensies van veiligheidscultuur

Veiligheid blijft een belangrijk onderwerp, met name voor bouwbedrijven waar werknemers werken in potentieel gevaarlijke situaties en met risicovolle arbeidsmiddelen. Aandacht voor veiligheidscultuur speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers en het verminderen van de kans op ongevallen op de werkvloer. We zoomen in op zeven dimensies die van belang zijn bij het creëren van een goede veiligheidscultuur.

Dimensie 1: Leiderschap

Het is de taak van leiders om een goede veiligheidscultuur te creëren binnen de organisatie. Een belangrijke manier om dit te doen is door een duidelijke visie op veiligheid te hebben en deze actief uit te dragen. Leiders moeten het goede voorbeeld geven door zichzelf aan de veiligheidsprocedures te houden en werknemers motiveren hetzelfde te doen, maar daarnaast ook uit te dragen dat het belangrijk is om elkaar te helpen en scherp te houden. Veiligheid is tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dimensie 2: Betrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor een succesvolle veiligheidscultuur. Werknemers moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Dit kan worden bereikt door werknemers te betrekken bij het maken van afspraken en het geven van feedback over de veiligheidscultuur binnen de organisatie.

Dimensie 3: Communicatie

Effectieve communicatie is cruciaal voor een veiligheidscultuur. Het is belangrijk dat informatie over veiligheid op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt gecommuniceerd met werknemers op alle niveaus van de organisatie. Het belangrijkste is dat er tussen medewerkers, leidinggevenden en directie constant gecommuniceerd wordt over veiligheid.

Dimensie 4: Procedurele rechtvaardigheid

Procedurele rechtvaardigheid verwijst naar de eerlijkheid van de veiligheidsprocedures en -regels binnen de organisatie. Het is belangrijk dat deze procedures en regels consequent worden toegepast en dat werknemers het gevoel hebben dat ze worden behandeld op een eerlijke en rechtvaardige manier. Als werknemers het gevoel hebben dat de procedures en regels niet eerlijk zijn, kan dit leiden tot ontevredenheid en een gebrek aan betrokkenheid.

Dimensie 5: Continue verbetering

Een goede veiligheidscultuur is niet statisch en moet voortdurend worden onderhouden en zo mogelijk worden verbeterd. Het is belangrijk dat organisaties de veiligheidsprestaties regelmatig evalueren en actie ondernemen om verbeteringen aan te brengen waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van audits, incidentonderzoeken en feedback van werknemers.

Dimensie 6: Verantwoordelijkheid

Werknemers moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Het is belangrijk dat werknemers begrijpen dat het niet naleven van veiligheidsprocedures ernstige gevolgen kan hebben en dat ze elkaar hierin moeten helpen.

Dimensie 7: Risicobewustzijn

Een belangrijk aspect van een veiligheidscultuur is risicobewustzijn. Werknemers moeten zich bewust zijn van de potentiële gevaren van hun taken en arbeidsmiddelen en weten hoe ze deze gevaren kunnen vermijden. Dit kan worden bereikt door middel van trainingen en het verstrekken van duidelijke informatie over risico’s.

Hoe organisaties de dimensies kunnen gebruiken

Voor organisaties is het van belang om een actief beleid te voeren dat gericht is op bijvoorbeeld de zeven dimensies van veiligheidscultuur. Dit kan worden bereikt door leiderschap, betrokkenheid, communicatie, procedurele rechtvaardigheid, continue verbetering, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en risicobewustzijn continu aandacht te geven. Door allereerst inzicht te creëren in welke dimensies aandacht nodig hebben, kan er gericht worden gestart met verbeteren.

Onmisbaar binnen een organisatie

Kortom, aandacht voor de veiligheidscultuur is essentieel voor elke organisatie, met name voor organisaties waar werknemers werken in gevaarlijke situaties. Door aandacht te besteden aan de dimensies van een goede veiligheidscultuur, kunnen organisaties een veilige werkomgeving creëren waar werknemers zich bewust zijn van de gevaren en weten hoe ze deze gevaren kunnen vermijden.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.