VEILIGHEIDSCULTUUR IN DE BOUW

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Volgens het rapport ‘Veiligheidscultuur in de bouw’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2018 wordt de bouwsector nog steeds geconfronteerd met problemen op het gebied van veiligheidscultuur en gedrag.

Kloof tussen procedures en praktijk

De conclusie van de OVV is dat er nog veel moet worden gedaan om de veiligheid op bouwplaatsen te waarborgen. Er is namelijk een gebrek aan betrokkenheid van leidinggevenden en een te grote focus op procedures in plaats van gedrag. Dit houdt in dat er een kloof bestaat tussen de beschreven veiligheidsprocedures en de praktijk.

Aanbevelingen Onderzoekraad voor Veiligheid

Om de veiligheidscultuur in de bouw te verbeteren, heeft de OVV verschillende aanbevelingen gedaan. Zo is het van belang dat open communicatie gestimuleerd wordt, zodat alle betrokkenen zich gehoord voelen en kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving. Ook moet er geïnvesteerd worden in leiderschap en gedrag. Dit betekent dat leidinggevenden zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie en het belang van veiligheid moeten uitdragen. Verder moet er meer aandacht komen voor het trainen van medewerkers en het versterken van hun veiligheidsbewustzijn.

Verbetering van veiligheidscultuur van groot belang

Het rapport benadrukt dat het van groot belang is dat er een cultuur van veiligheid wordt gecreëerd waarin het naleven van veiligheidsprocedures en het melden van onveilige situaties wordt gestimuleerd en beloond. Hierdoor zullen medewerkers zich gemotiveerd voelen om bij te dragen aan een veilige werkomgeving en zullen onveilige situaties sneller gemeld worden. Een verbetering van de veiligheidscultuur zal niet alleen leiden tot een afname van het aantal ongevallen op bouwplaatsen, maar ook tot een toename van de productiviteit, de kwaliteit van het werk en vermindering van faalkosten.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.