Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Zeven dimensies van veiligheidscultuur

Veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen elke organisatie, met name voor organisaties waar werknemers werken in potentieel gevaarlijke situaties en met arbeidsmiddelen . De veiligheidscultuur speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers en het verminderen van de kans op ongevallen op de werkvloer. In dit artikel bespreken we zeven van veiligheidscultuur en hoe organisaties deze kunnen toepassen om een veilige werkomgeving te creëren.

Dimensie 1: Leiderschap

Het is de taak van leiders om een veiligheidscultuur te creëren binnen de organisatie. Een belangrijke manier om dit te doen is door een duidelijke visie op veiligheid te hebben en deze actief uit te dragen. Leiders moeten het goede voorbeeld geven door zichzelf aan de veiligheidsprocedures te houden en werknemers motiveren hetzelfde te doen, maar daarnaast ook uit te dragen dat het belangrijk is om elkaar te helpen en scherp te houden. Veiligheid is tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dimensie 2: Betrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers is essentieel voor een succesvolle veiligheidscultuur. Werknemers moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Dit kan worden bereikt door werknemers te betrekken bij het ontwikkelen van veiligheidsafspraken en het geven van feedback over de veiligheidscultuur binnen de organisatie.

Dimensie 3: Communicatie

Effectieve communicatie is cruciaal voor een veiligheidscultuur. Het is belangrijk dat informatie over veiligheid op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt gecommuniceerd met werknemers op alle niveaus van de organisatie. Het belangrijkste is dat er tussen medewerkers, leidinggevenden en directie constant gecommuniceerd wordt over veiligheid. 

Dimensie 4: Procedurele rechtvaardigheid

Procedurele rechtvaardigheid verwijst naar de eerlijkheid van de veiligheidsprocedures en -regels binnen de organisatie. Het is belangrijk dat deze procedures en regels consistent worden toegepast en dat werknemers het gevoel hebben dat ze worden behandeld op een eerlijke en rechtvaardige manier. Als werknemers het gevoel hebben dat de procedures en regels niet eerlijk zijn, kan dit leiden tot ontevredenheid en een gebrek aan betrokkenheid.

Dimensie 5: Continue verbetering

Een veiligheidscultuur is niet statisch en moet voortdurend worden verbeterd. Het is belangrijk dat organisaties de veiligheidsprestaties regelmatig evalueren en actie ondernemen om verbeteringen aan te brengen waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van audits, incidentonderzoeken en feedback van werknemers.

Dimensie 6: Verantwoordelijkheid

Werknemers moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Het is belangrijk dat werknemers begrijpen  dat het niet naleven van veiligheidsprocedures ernstige gevolgen kan hebben en dat ze elkaar hierin moeten helpen

Dimensie 7: Risicobewustzijn

Een belangrijk aspect van een veiligheidscultuur is het hebben van een goed risicobewustzijn. Werknemers moeten zich bewust zijn van de potentiële gevaren van hun taken en arbeidsmiddel en weten hoe ze deze gevaren kunnen vermijden. Dit kan worden bereikt door middel van trainingen en het verstrekken van duidelijke informatie over risico’s.

Hoe organisaties de dimensies kunnen toepassen

Organisaties kunnen door aandacht te besteden aan de zeven dimensies van veiligheidscultuur een actief beleid te voeren dat gericht is op het creëren van een veilige werkomgeving. Dit kan worden bereikt door middel van leiderschap, betrokkenheid, communicatie, procedurele rechtvaardigheid, continu verbetering, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en risicobewustzijn. Door inzicht te hebben in welke dimensies aandacht nodig hebben, kan er gericht worden geïntervenieerd. 

Onmisbaar binnen een organisatie

 Kortom, aandacht voor de veiligheidscultuur is essentieel voor elke organisatie, met name voor organisaties waar werknemers werken in potentieel gevaarlijke situaties. Door aandacht te besteden aan de dimensies van een goede veiligheidscultuur, kunnen organisaties een veilige werkomgeving creëren waar werknemers zich bewust zijn van de potentiële gevaren en weten hoe ze deze gevaren kunnen vermijden en door leidinggevenden en collega’s in worden gestimuleerd.

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.