Erkenningen en certificaten

Erkenningen en certificaten Aboma Inspections bv

Aanmelding en aanwijzing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het uitvoeren van de taken van een Notified Body in het kader van de EG-richtlijn Machines 2006/42/EG met betrekking tot hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 m bestaat, o.a.:

 • hangsteiger / gevelonderhoudsinstallatie;
 • hefbrug;
 • hefsteiger (metselsteiger);
 • heftafel;
 • hoogwerker (en laagwerker);
 • cabine/bedieningsplaats (in hoogte verstelbaar);
 • laadinrichting/-klep aan een voertuig;
 • machinistenlift van een torenkraan;
 • mechanische (brandweer-)ladder op een voertuig;
 • transportwerktuig met meestijgende bedieningsplaats;
 • werklift op een funderingsmachine;

Voor inzetgebied: Europese Unie.

Aanwijzing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het 2-jaarlijks keuren van hijskranen die een maximale last van 2 ton of meer kunnen hijsen en met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer overeenkomstig het Warenwetbesluit machines art. 6d.

Voor inzetgebied: Nederland.

Kwalificatie als “ermächtigte Sachverständige” voor het uitvoeren van de verplicht 4 jaarlijkse keuring (jaarlijks bij een hijskraan van 12 jaar of ouder) van mobiele en torenkranen in Duitsland.

Voor inzetgebied: Duitsland.

Aanwijzing door de Commissie van Deskundigen voor Rijnvaart in Nederland, voor het uitvoeren van keuringen en onderzoeken zoals genoemd in het Estrin artikel 14.12.6.

Voor inzetgebied: Oeverstaten van de Rijn en België.

Acceptatie door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) van ons keurmerk op hefinrichtingen welke gebruikt worden ten behoeve van de steekproef en eventuele andere RDW werkzaamheden.

Voor inzetgebied: Nederland.

Aanmelding en aanwijzing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als Notified Body, die voor liften bevoegd is tot het uitvoeren van de eindcontrole en de eenheidskeuring overeenkomstig bijlage V, respectievelijk bijlage VIII van de richtlijn 2014/33/EU en art. 8 van het Warenwetbesluit liften.

Voor inzetgebied: Europese Unie.

Aanwijzing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als instelling die bevoegd is de ingebruikname- en periodieke keuringen van personenliften uit te voeren overeenkomstig art. 18 van het Warenwetbesluit liften.

Voor inzetgebied: Nederland.

Aanwijzing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als instelling die bevoegd is de ingebruikname- en periodieke keuringen uit te voeren van “hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer” overeenkomstig art. 6.fa van het Warenwetbesluit machines.

Voor inzetgebied: Nederland.

Aanmelding en aanwijzing door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als Notified Body voor de controle op het geluidsproductie van buitenmaterieel zoals onder meer grondverzetmaterieel, mobiele kranen, wegenbouw en energie-aggregaten, e.e.a. volgens de Europese richtlijn 2000/14/EG.

Voor inzetgebied: Europese Unie.

Erkenning door het Ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het uitvoeren van geluidsmetingen voor de Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) van onder meer:

 • bronbemalingspompen;
 • houtversnipperaars;
 • vorkheftrucks;
 • mobiele kranen.

Voor inzetgebied: Nederland.

Accreditatie door de Raad voor Accreditatie

 • Conformiteitsbeoordelingsinstantie (onafhankelijke keuringsinstelling I003) op basis van EN ISO/IEC 17020-2012, Type A
 • Certificerende instelling (productcertificatie-instelling C691) op basis van EN ISO/IEC 17065-2012

Voor de exacte beschrijving van de activiteiten waarvoor wij geaccrediteerd zijn, verwijzen we naar de website van de Raad voor Accreditatie.

Managementsysteem VCA 2017/6.0
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Het keuren en inspecteren van hijs- en hefwerktuigen, -middelen en -gereedschappen en transportwerktuigen op het terrein van Tata Steel. (NACE 71.20).

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.