Erkenningen en certificaten

Erkenningen en certificaten Aboma Certification bv

Accreditatie door de Raad voor Accreditatie (Managementsysteemcertificatie-instellingen C250) op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015, m.b.t.:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 • NEN-EN-ISO 14001:2015 (inclusief SCCM Certificatieschema)
 • NEN‐ISO 45001:2018 (inclusief SCCM Certificatieschema)
 • CO2-Prestatieladder versie 3.1 (COBewust Certificaat)
 • CKB-regeling 2019 (geldig tot 01-01-2026)
 • CKB-regeling 2023
 • VCA 2017/6.0

Voor inzetgebied: wereldwijd.

Accreditatie door de Raad voor Accreditatie (Productcertificatie-instellingen C601) op basis van EN ISO/IEC 17065:2012, m.b.t.:

 • BRL SIKB 2100 – Mechanisch Boren
  • Protocol 2101 – Mechanisch Boren
 • BRL SIKB 7000 – Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
  • Protocol 7001 – Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • Protocol 7002 – Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
  • Protocol 7003 – Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
  • Protocol 7004 – Tijdelijke uitplaatsing van grond
 • BRL SIKB 11000 – Ondergronds deel installaties bodemenergie
  • Protocol 11001 – Ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen

Voor inzetgebied: Nederland.

Erkenning door Bodem+ (Certificerende instelling) op basis van de accreditatie van de Raad voor Accreditatie onder accreditatienummer C601, m.b.t.:

 • BRL SIKB 2100
 • BRL SIKB 7000
 • BRL SIKB 11000

Voor inzetgebied: Nederland.

Erkenning door NEN als Certificerende instelling voor NEN Safety Culture Ladder.

Voor inzetgebied: Europa.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.