Vaardigheden in het bouwproces

Zien-Handelen-Leren

Bewust worden dat iedereen een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van positieve gedragsverandering in een organisatie, dat is wat we proberen te bereiken. Eén van de effectieve programma’s die steeds meer bekendheid krijgt in de sector hiervoor is Zien-Handelen-Leren.

Wat is Zien-Handelen-Leren?

Het programma Zien-Handelen-Leren richt zich op het creëren van inzicht in de eigen rol en die van anderen, samen in de organisatie. We bevorderen gewenst (veiligheids)gedrag door middel van het bouwen van vertrouwen en het gezamenlijk ervaringen opdoen om zo onze eigen overtuigingen onder de loep te nemen. Dit doen we met alle medewerkers in de organisatie en in de mix aan tafel.

Waarom is bewustwording belangrijk?

Bewustwording speelt een essentiële rol in verandering. Het stelt mensen in staat om de noodzaak van aandacht aan veiligheid te begrijpen en helpt bij de motivatie om actie te ondernemen.

De impact van bewustwording

Inzicht en ervaringen opdoen door training heeft een grote impact op individuen en de organisatie als geheel. Het helpt houding en gedrag van medewerkers te veranderen, taboes te doorbreken, begrip voor elkaar te creëren en mensen te leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. Door bewustwording te vergroten, dragen deze trainingen bij aan een positieve (cultuurs)verandering.

Het belang van zien

Zien-Handelen-Leren is het creëren van inzicht, inzicht in jezelf en in anderen. Door samen te ervaren waarom de focus op veiligheid zo belangrijk is, wordt iedereen aangespoord om in actie te komen en aan de slag te gaan met een veiligere organisatie.

Het belang van handelen

Naast zien is het essentieel om mensen aan te moedigen tot actie over te gaan. Met concrete handvatten wordt een gezamenlijke taal gecreëerd om aan de slag te gaan.
Actief en met kleine stappen werken aan positieve verandering, waarin iedereen een bijdrage kan leveren.

Het belang van leren

De training moedigt deelnemers aan om te leren van inzichten en deze te delen met anderen. Alleen als veilige en onveilige situaties gedeeld worden, kan ervan geleerd worden en kan een organisatie als geheel leren en verbeteren.

Krachtige middelen

Zien-Handelen-Leren is een krachtig traject om gedragsverandering te bevorderen. Door bewustzijn te creëren, mensen aan te zetten tot actie en inzicht te bieden, draagt dit bij aan een verbeterde (veiligheids)cultuur. Door in te zetten op blijvende gedragsverandering op de lange termijn, zorgt deze cultuurveranderingstraining ook echt voor een verschil. Uiteraard mede dankzij een gepassioneerde aanpak!

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.