Vaardigheden in het bouwproces

Veilig en gezond ontwerpen

Intro
Veilig en gezond ontwerpen is nog niet zo eenvoudig. Naast het scheppende proces van de ontwerper om te komen tot een architectonisch passend en een esthetisch ontwerp zijn er diverse kaders waarmee rekening moet worden gehouden. Naast een functioneel programma van eisen, duurzaamheidseisen, energieprestatie en circulariteit zijn er ook verschillende wettelijke kaders met betrekking tot het ontwerp. De Woningwet en het Bouwbesluit maar ook het Arbobesluit stellen eisen aan de uitvoering van bouwwerken en daarmee aan het ontwerp.
Om met name de veiligheids- en gezondheidsaspecten uit het Bouwbesluit en het Arbobesluit goed te kunnen begrijpen en toe te passen, is de cursus Veilig en gezond ontwerpen ontwikkeld.

Wat leer je?
Tijdens de cursus wordt ingegaan op veiligheid en gezondheid in het bouwproces gerelateerd aan ontwerpkeuzes. Van bouwmethodieken tot en met veilig gebruik en onderhoud van het gebouw. Met praktische handvatten leren we je stap voor stap hoe je bijvoorbeeld invulling geeft aan het opstellen van een ontwerp-RI&E maar ook een V&G-plan en V&G-dossier samenstelt en hoe je veilig en gezond onderhoud op een praktische wijze kan ontwerpen.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus Veilig en gezond ontwerpen bestaat uit 2 cursusdagen. Een huiswerkopdracht maakt deel uit van de cursus.

Wat is het programma?

 • Wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid
 • Veiligheids- en gezondheidsgevaren
 • Risicobronnen herkennen en inschatten
 • Veiligheids- en gezondheidsaspecten uit bouw- en arboregelgeving
 • Arbobesluit Bouwproces, de ontwerprisico-inventarisatie
 • Casus ontwerp beoordeling (huiswerkopdracht)
 • Het V&G-plan
 • Het V&G-dossier
 • Instrumenten voor opstellen ontwerp-RI&E
 • Casus ontwerp-RI&E
 • Toets

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor alle betrokkenen in de ontwerpfase van een bouwproject, denk aan ontwerpers, architecten, constructeurs en projectleiders.

Wij verzorgen de cursus incompany. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.