Vaardigheden in het bouwproces

De uitvoerder en zijn verantwoordelijkheden

Intro
De uitvoerder is een duizendpoot en heeft vele rollen in het uitvoeringsproces. Hij is naast de regisseur op de bouwplaats de grote motivator, degene die de partijen op tijd hun kunstje laat doen en zorgt voor een goede kwaliteit van het werk. Hij is ook verantwoordelijk voor een veilige uitvoering en degene die als een kapitein op het schip de leiding heeft over het bouwproces. De uitvoerder moet de verantwoordelijkheden uit bijvoorbeeld de Arboregelgeving en het Burgerlijk Wetboek zien te regelen, de project risico-inventarisatie en -evaluatie bijhouden en de partijen en zelfstandigen coördineren. Tenslotte mogen alleen bevoegde personen de bouwplaats betreden en is ook de omgevingsveiligheid en de bouwveiligheidszone onderdeel van zijn scope. Het actueel houden van het Bouwveiligheidsplan en het V&G-plan en- dossier maken ook onderdeel van zijn taken uit. Deze verscheidenheid aan taken creëert de behoefte aan specifieke kennis. In 7 modules brengen wij de cursus “De uitvoerder en zijn verantwoordelijkheden”.

Wat leer je?
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan je verantwoordelijkheden en taken als uitvoerder gedurende de uitvoerings- en onderhoudsfase. Met praktische handvatten leren we je stap voor stap hoe je bijvoorbeeld invulling geeft aan de werkgeversverplichtingen maar ook een V&G-plan en V&G-dossier samenstelt en hoe je veiligheid en gezondheid op een praktische wijze kan organiseren.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase bestaat uit 7 modules die in meerdere dagdelen gegeven wordt, al naar gelang jouw wensen.

Wat is het programma (basis)?

Module 1: De uitvoerder en de Arbowet

 • Verplichtingen werkgever
 • Verplichtingen werknemer
 • Risico inventarisatie en -evaluatie
 • Arbobeleid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Module 2: De uitvoerder en zelfstandigen

 • Rol van zelfstandige
 • De zelfstandige als werknemer
 • Arbobeleid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Module 3: De uitvoerder en civiele aansprakelijkheid

 • Arbowet
 • Algemeen Burgerlijk Wetboek
 • Aansprakelijkheid

Module 4: De uitvoerder en de Arbocatalogus

 • Arbowet
 • Arbobesluit
 • Arboregeling
 • Arbocatalogi
 • Arbocatalogi voor de bouw- en infra

Module 5: De uitvoerder en de ontwerpfase

 • V&G coördinator ontwerpfase
 • V&G-plan
 • V&G-dossier
 • Ontwerp risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Veilig gebouwonderhoud

Module 6: De uitvoerder en het Arbobesluit Bouwproces

 • V&G-coördinator uitvoeringsfase
 • V&G-plan
 • V&G-dossier
 • V&G-coördinator ontwerpfase
 • V&G-plan
 • V&G-dossier

Module 7: De uitvoerder en omgevingsveiligheid

 • Veiligheidsplan
 • Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid
 • BLVC-plan
 • Relatie V&G-plan/(bouw)veiligheidsplan

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor leidinggevenden in het bouwproces, denk aan (hoofd)uitvoerders maar ook voor projectleiders en werkvoorbereiders.

Wij verzorgen de cursus incompany op jouw of onze locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.