Technische vaardigheden

Toezichthouder steigergebruik

Intro
Stalen steigers komen op veel bouwplaatsen voor, vaak als metsel- of gevelsteiger maar ook steeds vaker als ruwbouwsteiger al dan niet gecombineerd met ondersteuningssteiger. Sinds 2010 is er een Richtlijn Steigers die nadere eisen stelt aan steigers, tekeningen, berekeningen en deskundigheid van monteurs en toezichthouders. Als het ontwerp en het monteren goed gaan, breekt de gebruiksfase aan en dan blijkt dat regelmatig wijzigingen aan de steiger plaatsvinden. Om dit tijdig te herkennen, heb je toezichthouders steigergebruik nodig. Deze cursus leidt op een praktische wijze op tot toezichthouder steigergebruik.

Wat leer je?
Tijdens de cursus word je meegenomen in de wereld van de steigerbouw, de wettelijke grondslag en de Richtlijn Steigers. Je leert op een praktische wijze naar de steiger te kijken, kunt tekeningen en berekeningen begrijpen en de belangrijkste fouten uit de steiger halen. De cursus kent een theoriedeel en een praktijkdeel op een bouwplaats.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus Toezichthouder steigergebruik duurt één dag en wordt afgesloten met een toets.

Wat is het programma?

 • Wetgeving
 • Normen
 • Richtlijn Steigers
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Steigertypes
 • Steigertoepassingen
 • Ondergrond
 • Diagonalen en verankeringen
 • Werkvloeren
 • Beoordelen praktijkopstelling
 • Toets

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor uitvoerders, voorlieden, daartoe aangewezen werknemers, opzichter en veiligheidskundigen.

Wij verzorgen de cursus incompany op jouw of onze locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.