Technische vaardigheden

Technische uitleg Machinerichtlijn

Intro
Sinds de samenwerking binnen EU is er flink gewerkt aan het harmoniseren van wet- en regelgeving op veel terreinen. Ook op het gebied van arbeidsmiddelen en met name machines is het nodige gebeurd. De Machinerichtlijn is bedoeld voor fabrikanten van machines en is van groot belang voor een veilig ontwerp van machines maar ook voor het vrij verkeer van goederen.

Wat leer je?
Tijdens de cursus gaan we in op de werking van de Machinerichtlijn en de strekking ervan en maken wij je wegwijs in de richtlijn en de daarbij horende normen. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: wat is de definitie van een machine, hoe ver strekt de Machinerichtlijn en wat zijn jouw verantwoordelijkheden als fabrikant van de machine? Mag je een machine zelf aanpassen en wat gebeurt er dan met de productaansprakelijkheid?

Hoe lang duurt de cursus?
De technische uitleg Machinerichtlijn duurt één dag.

Wat is het programma?

 • De inhoud van het technisch dossier
 • Risicobeoordeling
 • EG-verklaring en CE-markering
 • Bijzondere machines
 • Stappenplan om te voldoen aan de Machinerichtlijn
 • Geharmoniseerde normen
 • Relatie met andere EU-richtlijnen
 • Opstellen van gebruikshandleiding
 • Wijzigingen aan bestaande machines
 • Keuren van machines
 • Aansprakelijkheid van fabrikanten en werkgevers

Voor wie?
De technische uitleg is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met machines, denk aan engineers, machinebouwers, fabrikanten, materieeldiensten en technische diensten.

Wij verzorgen de cursus incompany op jouw of onze locatie, of als inschrijfcursus bij ons op locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.