Technische vaardigheden

Keuren van arbeidsmiddelen

Intro
Arbeidsmiddelen zoals draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen, elektrisch handgereedschap en machines worden vaak gebruikt op de bouwplaats. Dit is echter niet zonder risico’s. Daarom is het noodzakelijk deze arbeidsmiddelen in goede staat te houden en regelmatig te controleren op gebreken. Voor arbeidsmiddelen geldt dat deze ten minste jaarlijks worden gekeurd. Dit kan door eigen werknemers worden gedaan als deze voldoende deskundigheid bezitten. Deze praktische cursus leidt werknemers op voor het keuren van arbeidsmiddelen zoals draagbaar klimmaterieel en handgereedschap op de bouw.

Wat leer je?
Je leert onderscheid te maken tussen keuringsniveaus van arbeidsmiddelen en de belangrijkste aandachtspunten voor het uitvoeren van keuringen en de achterliggende normen. Na het doorlopen van de cursus ben je in staat om arbeidsmiddelen van de categorie 0 en 1 zelfstandig te keuren. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus Keuren van arbeidsmiddelen is een dagcursus.

Wat is het programma?

  • Wat is een arbeidsmiddel?
  • Verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid bij arbeidsmiddelen
  • Wet- en regelgeving
  • Geldende normen en richtlijnen
  • Handboek arbeidsmiddelen
  • Criteria aan de hand waarvan de keuringslijsten zijn samengesteld
  • Systeem van keuren en het maken van een onderhoudsboek
  • Risico’s bij keuren (fysieke belasting, veiligheid)
  • Administratieve zaken ten aanzien van keuren

Voor wie?
Deze opleiding is geschikt voor medewerkers van materieeldiensten die zich bezighouden met het onderhoud aan arbeidsmiddelen.

Wij verzorgen de cursus incompany op jouw of onze locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.