Technische vaardigheden

Asbest, kwartsstof en houtstof herkennen en beheersen

Intro
Asbest, (bouw)stof en de bouwplaats zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt immers veel gesloopt en gebouwd waarbij materialen worden bewerkt en gezaagd, beton wordt gestort en gehakt, geboord en gefreesd wordt in hout- en steenachtige materialen. Bij deze bewerkingen komt stof vrij die schadelijk kan zijn. In gebouwen van voor 1994 is asbest gebruikt in veel toepassingen. Van asbesthoudende kit rond beglazing tot tegels en zeil op vloeren, vensterbanken en dergelijke. Het is daarom van groot belang dat hier aandacht aan wordt gegeven, zowel in het ontwerp-, de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. Het is belangrijk dat medewerkers op de bouwplaats asbesttoepassingen maar ook andere gevaren zoals kwartsstof of houtstof kunnen herkennen en weten hoe hier mee om te gaan.

Wat leer je?
Het doel van deze cursus is de cursisten te trainen in de wet- en regelgeving met betrekking tot asbest, kwartsstof, houtstof en dergelijke. Daarbij komt onder meer het beoordelen van asbestrapportages enerzijds en anderzijds het herkennen van asbesttoepassingen die zij op hun werkplek kunnen tegenkomen aan de orde. Ook worden zij bewust van de risico’s en hoe hier verantwoord mee om te gaan. Tevens komen kwartshoudende materialen, hardhout en andere schadelijke stoffen in de bouw aan de orde. De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus omvat één werkdag.

Wat is het programma?

  • Wet- en regelgeving
  • Arbeidshygiënische strategie
  • Asbest, regels, risico’s, toepassingen, beoordelen van asbestrapportages
  • Kwartsstof, regels, risico’s, toepassingen en omgang
  • Hardhoutstof en stof van andere schadelijke bouwstoffen, regels, risico’s, toepassingen en omgang
  • Praktijk: hoe om te gaan met bouwstof in de praktijk middels gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Afsluiting met een toets

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor twee doelgroepen. Enerzijds voor de leidinggevenden in het bouwproces, denk aan (hoofd)uitvoerders en werkvoorbereiders en anderzijds de bouwplaatsmedewerkers. Bij de opleiding voor de eerste groep ligt de focus op wet- en regelgeving, organisatorische aspecten en bijvoorbeeld de asbestinventarisaties en bij de tweede groep ligt de focus meer op de praktijk.

Wij verzorgen de cursus incompany op jouw of onze locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.