Persoonlijke ontwikkeling

Scenariotraining Bouw

Intro
Het is natuurlijk te hopen dat het nooit nodig is, maar mocht onverhoopt de inzet van de BHV-organisatie nodig zijn op de bouwplaats, dan moeten alle medewerkers heel goed weten wat zij moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan een brand op een bouwplaats, waardoor deze ontruimd moet worden. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de afgesproken procedures, zodat iedereen de locatie tijdig en veilig weet te verlaten. Ook een val van hoogte, een snijwond, beknelling en dergelijke zijn specifieke situaties die voor kunnen komen op de bouwplaats. Kortom, een bouwplaats brengt specifieke risico’s met zich mee. Daarom hebben we bouwspecifieke scenario’s ontwikkeld.

Wat leer je?
Tijdens een scenariotraining oefen je op de locatie waar je werkt en test je het V&G- en BHV-plan in de praktijk aan de hand van een reëel scenario. Je vergroot het bewustzijn van en de bekendheid met procedures en vluchtwegen bij de medewerkers. De scenariotraining heeft ook tot doel bestaande procedures te evalueren. Bovendien houd je hiermee de kennis en vaardigheden van je BHV’ers op peil.

Er zijn scenariotrainingen in verschillende gradaties. Wij adviseren de moeilijkheidsgraad op te bouwen en aan te passen aan de geoefendheid, kennis en ervaring van de BHV’ers. Denk bijvoorbeeld aan de volgende scenario’s:

  • Ontruiming als gevolg van een brand, gaslekkage of explosie.
  • Vallen van hoogte/harnas trauma.
  • Een ernstige bloeding.
  • Onwelwording op een lastig bereikbare locatie.
  • Beknelling onder bouwmateriaal.
  • Vinger(s) er af tijdens bedienen van de zaagmachine.

De scenario’s kunnen aangekondigd plaatsvinden, maar ook onaangekondigd en/of in samenwerking met de professionele hulpdiensten.

Voor het organiseren van een scenariotraining hanteren wij de volgende projectfases:

Fase 1: Voorbespreking
Naar aanleiding van de voorbespreking stelt de projectmanager een draaiboek op voor de scenariotraining, inclusief een lesprogramma voor de docent/begeleider. Het draaiboek omschrijft alle gemaakte afspraken over oefenscenario, enscenering, begeleiding en waarneming. Wij sturen je het draaiboek voorafgaand aan de oefening toe.

Fase 2: uitvoering
Praktische uitvoering van de oefening door de docent/begeleider, met aansluitend aan uitgebreide evaluatie met de BHV’ers en met de eventuele overige betrokkenen.

Fase 3: verslaglegging
Je ontvangt binnen drie weken na afloop van de scenariotraining een schriftelijk verslag van de gehouden oefening, inclusief conclusies en aanbevelingen.

In een persoonlijk gesprek bepalen we samen de richting en de aanpak voor het juiste soort oefening voor jouw organisatie.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.