Persoonlijke ontwikkeling

OVK Bouw (Operationeel Veiligheidskundige Bouw)

Intro

Is VCA VOL ontoereikend, maar middelbare veiligheidskunde een brug te ver? Dan is OVK Bouw (Operationeel Veiligheidskundige Bouw) iets voor u! Onze toegankelijke opleiding Operationeel Veiligheidskundige Bouw (OVK Bouw) vult in korte tijd de lacune tussen VCA VOL en middelbare veiligheidskunde. Praktisch, bouwgericht én snel! Kortom, dé veiligheidskundige schakel tussen de werkvloer en de KAM-afdeling, natuurlijk met het oog op de vereiste deskundigheid. Samen met Gelling Publishing hebben we deze vijfdaagse, Hobéon gecertificeerde, opleiding ontwikkeld.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je pragmatische veiligheidskennis op middelbaar veiligheidskundig niveau en specifiek gericht op de bouw. In de opleidingsdagen worden diverse veiligheidskundige thema’s uitgediept. Bedrijfsopdrachten sluiten hierop aan. Theorie en praktijk worden op interactieve wijze afgewisseld. Bovendien is er voldoende gelegenheid voor eigen inbreng. Veiligheid krijgt handen en voeten door de aangereikte praktische kennis die door middel van cases wordt behandeld. Daarnaast wordt er gewerkt met veel voorbeelden van bijvoorbeeld hijsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en dergelijke. De operationeel veiligheidskundige beschikt over een goed gevulde toolbox die direct inzetbaar is in de praktijk van de bouwplaats en in de KAM-organisatie.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. De opleiding OVK Bouw is SKO-Hobéon geregistreerd en het schriftelijk examen wordt afgenomen door SKO-Hobéon.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding OVK Bouw bestaat uit vijf opleidingsdagen en twee bedrijfsopdrachten.

 

Wat is het programma?

Arbozorg en organisatie & wetgeving (Dag 1)

 • Taken en positie van de veiligheidskundige
 • Ondersteuning en toezicht
 • Observeren en signaleren
 • Aanspreken
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Risicobeheersing (Dag 2)

 • Risico-inschatting/-beheersing
 • RI&E, TRA en LMRA
 • Werkvergunning
 • Ontstaan van ongevallen
 • Arbeidshygiënische strategie
 • Milieueisen (bodem, water, lucht)
 • Inspectie SZW
 • Bouwproces, V&G-plan
 • VCA-certificatie

Arbeidsplaatsen (Dag 3)

 • Bouwplaatsinrichting
 • Bouwelektra
 • Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 • Werken op daken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Trillingen, geluid en weersomstandigheden

Arbeidsmiddelen (Dag 4)

 • Machines
 • Gereedschappen
 • Horizontaal en verticaal transport
 • Hijsgereedschap
 • Fysieke belasting

Gevaarlijke stoffen (Dag 5)

 • Brand en explosie
 • Bedrijfshulpverlening
 • Vervoer en opslag
 • Milieu
 • Gezondheidsrisico’s
 • Besloten ruimten

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor leidinggevenden in het bouwproces, denk aan (hoofd)uitvoerders en voorlieden maar ook KAM-functionarissen.

Wij verzorgen de opleiding incompany op jouw of onze locatie of door middel van open inschrijving. De data voor deze open inschrijving worden gepubliceerd op www.ovkbouw.nl. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.