Persoonlijke ontwikkeling

Ontruimingsoefening

Intro
Het is natuurlijk te hopen dat het nooit nodig is. Mocht een ontruiming van uw gebouw ooit noodzakelijk zijn, dan moeten alle medewerkers heel goed weten wat zij moeten doen zodat iedereen het pand tijdig en veilig weet te verlaten. Het is belangrijk de ontruiming van het gebouw regelmatig te oefenen.

Wat leer je?
Wij organiseren ontruimingsoefeningen waarmee je het ontruimingsplan in de praktijk test en het bewustzijn van en de bekendheid met procedures en vluchtwegen bij uw medewerkers vergroten. De oefening heeft ook tot doel bestaande procedures te evalueren. Bovendien houd je hiermee de kennis en vaardigheden van je BHV’ers op peil.

Er zijn ontruimingsoefeningen in verschillende gradaties. Wij adviseren de moeilijkheidsgraad op te bouwen en aan te passen op de geoefendheid, kennis en ervaring van de BHV’ers. Een ontruimingsoefening kan bestaan uit:
• table top oefeningen (gericht op procedures);
• voorlichting over procedures en scenariotraining voor BHV’ers;
• aangekondigde ontruimingsoefening met dag en tijd;
• aangekondigde ontruimingsoefening in bepaalde periode;
• onaangekondigde ontruimingsoefening met eenvoudig scenario;
• onaangekondigde ontruimingsoefening met uitgebreid scenario;
• ontruimingsoefening gezamenlijk met hulpdiensten.

Voor het organiseren van een ontruimingsoefening hanteren wij de volgende projectfases:

Fase 1: Voorbespreking
Naar aanleiding van de voorbespreking stelt de projectmanager een draaiboek op voor de oefening, inclusief een lesprogramma voor de docent/begeleider. Het draaiboek omschrijft alle gemaakte afspraken over oefenscenario, enscenering, begeleiding en waarneming. Wij sturen je het draaiboek voorafgaand aan de oefening toe.

Fase 2: uitvoering
Praktische uitvoering van de oefening door de docent/begeleider. Met aansluitend aan uitgebreide evaluatie met de BHV’ers en met de eventuele overige betrokkenen.

Fase 3: verslaglegging
Je ontvangt binnen drie weken na afloop van de oefening een schriftelijk verslag van de gehouden oefening, inclusief conclusies en aanbevelingen.

In een persoonlijk gesprek bepalen we samen de richting en de aanpak voor het juiste soort oefening voor jouw organisatie.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.

Informatieformulier Scholing en Training