Persoonlijke ontwikkeling

MVK Bouw

Intro
Een logisch vervolg op onze OVK Bouw opleiding is de opleiding MVK die wij samen met Gelling Publishing organiseren. De MVK Bouw opleiding bestaat uit 3 modules waarvan de OVK Bouw de eerste module betreft. De MVK opleiding is een volwaardige opleiding die opleidt tot het niveau van middelbaar veiligheidskundige en onder accreditatie van Hobeon SKO is gecertificeerd.

Wat leer je?
Tijdens de bijeenkomsten wordt thematisch ervaring uitgewisseld onder begeleiding van deskundige docenten. Naast de nodige theoretische kennis worden de vaardigheden eigen gemaakt door praktijkgerichte opdrachten. Door praktijksimulaties wordt het theoretisch inzicht vertaald naar de dagelijkse praktijk. De opleiding kent een modulematige opbouw, waardoor deze ook gedeeltelijk te volgen is. Je ontvangt dan een certificaat voor de gevolgde module.

Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding Middelbaar Veiligheidskundige Bouw bestaat uit 3 modules en wordt afgesloten met een examen. De totale opleidingsduur bedraagt 16 maanden.

Wat is het programma?

Module 1 OVK

 • Dag 1 Arbozorg en organisatie, taken en positie van de veiligheidskundige
 • Dag 2 RIE, TRA, LMRA en werkvergunning
 • Dag 3 Arbeidsplaatsen, markering, signalering, besloten ruimten etc.
 • Dag 4 Arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering + intervisie
 • Dag 5 Gevaarlijke stoffen, brand en explosie, vervoer, milieu, gezondheidsrisico’s

Module 2

 • Dag 1 Wetgeving deel 2: Arbo en bouwprocesbesluit, project V&G-plan
 • Dag 2 Voorlichting en Onderricht + intervisie
 • Dag 3 Bedrijfshulpverlening en noodplannen
 • Dag 4 Managementsystemen
 • Dag 5 Risicobeheersing deel 2: ongevalstheorieën/-modellen, onderzoeksmethodieken
 • Dag 6 Scriptie: Plan van aanpak, onderzoek en rapportage

Module 3

 • Dag 1 Cultuur en gedrag
 • Dag 2 Gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, PGS 15, ADR
 • Dag 3 Fysische omstandigheden: geluid, klimaat en trillingen, straling
 • Dag 4 Fysieke belasting en ergonomie
 • Dag 5 Psychosociale arbeidsbelasting, sociale veiligheid
 • Dag 6 Scriptie: Intervisie

Voor wie?
Deze opleiding is geschikt voor het middenkader op de bouwplaats en voor KAM-functionarissen in het bouwproces die op een praktische wijze met veiligheid en gezondheid om willen gaan.

De MVK opleiding vindt enkele keren per jaar plaats. De data voor deze open inschrijving worden gepubliceerd op www.gellingveiligheid.nl. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

In-company mogelijkheden voor de opleiding MVK
Gelling Publishing heeft met haar samenwerkingspartners trajecten voor in-company mogelijkheden, eventueel met subsidie. Dit betekent dat de opleiding in samenspraak met trainers en opleidingsinstituut zo gemodelleerd kan worden dat deze goed aansluit bij de praktijk van het desbetreffende bedrijf.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.