Persoonlijke ontwikkeling

Interne auditor

Intro
Steeds meer bedrijven beschikken over veiligheids-, milieu- of kwaliteitsmanagementsystemen op basis van de norm ISO 9001 en andere of zijn bezig met veiligheidsgedrag of duurzaamheidscertificaten zoals de CO2-prestatieladder. Dit houdt in dat binnen jouw bedrijf één of meerdere personen zich bezighouden met implementatie en monitoring. Je wilt toch gesteld staan als er een tussentijdse of her-certificeringsaudit plaatsvindt? Dit kun je in eigen hand houden als je beschikt over interne auditoren die tussentijds, lopende de certificeringsperiode, een interne audit uitvoeren. Een audit is een inspectie op de onderliggende norm. Met onze opleiding Interne auditor zorg je ervoor dat jouw organisatie in staat is om de verschillende certificaten in de lucht te houden. Met behulp van de interne audits krijgt het management meer inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoering.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding word je geleerd om de meest voorkomende normen en schema’s, waaronder ISO 9001, te kunnen auditeren. Je leert welke stappen en processen te doorlopen en bent in staat door het uitvoeren van audits de “thermometer” in de organisatie te stoppen en verbeterprocessen in gang te zetten. Theorie en praktijk worden op interactieve wijze afgewisseld en er is voldoende gelegenheid voor eigen inbreng. Deze opleiding heeft als doel om interne auditors praktisch inzicht te geven in hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als auditor. Daarnaast krijgen de auditors kennis en vaardigheden aangereikt voor het effectief voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van de interne audit.

Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding Interne auditor duurt 2 dagen.

Wat is het programma?

  • Wat is een interne audit?
  • Wat is het nut en doel van een interne audit?
  • De norm ISO 9001
  • Hoe wordt een interne audit gepland?
  • Hoe organiseer je een interne audit?
  • Wie worden daarbij betrokken?
  • Hoe voer je een interne audit uit?
  • Welke gesprekstechnieken gebruik je?
  • Wat doe je bij geconstateerde afwijkingen?

Voor wie?
Deze opleiding Interne auditor is uitermate geschikt voor (aanstaande) interne auditoren die audits uitvoeren op het gebied van kwaliteitsmanagement, arbo, milieu, duurzaamheid of veiligheidscultuur.

De maximale groepsgrootte bedraagt 10 personen.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.