Persoonlijke ontwikkeling

Herhaling Bedrijfshulpverlening

Intro
Heb je één of meerdere bedrijfshulpverleners binnen de organisatie? Dan is het heel belangrijk dat zij regelmatig oefenen en bijscholing krijgen, zodat zij hun taken op adequate wijze kunnen uitvoeren als het erop aan komt. Daarmee waarborg je de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van jouw werknemers.

Wat leer je?
In de cursus Herhaling Bedrijfshulpverlening komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (inclusief bediening AED)
  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van een ongeval of een (beginnende) brand
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting

Een herhalingscursus is altijd maatwerk en stemmen wij af op de behoefte binnen jouw organisatie.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus Herhaling Bedrijfshulpverlening duurt 1 lesdag. Deze dag bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk, die in dynamische en actieve vorm behandeld worden.

Wat is het programma?
De frequentie, tijdsduur en inhoud van de herhalingscursus wordt in overleg vastgesteld. Wij stellen een (maatwerk) lesprogramma op. Op basis van jouw organisatie en de uitkomsten van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) stemmen wij het programma volledig af op jouw specifieke situatie en risico’s. Wij bieden wisselende thema’s aan, zoals (combinaties van):
• nood- en ontruimingsprocedures;
• gebruik kleine blusmiddelen;
• brandscenario’s;
• eerste hulp en AED (Automatische Externe Defibrillator);
• EHBO-scenario’s;
• communicatieoefening;
• gebouwverkenning.

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedere medewerker die in het bezit is van een certificaat Basis Bedrijfshulpverlening. Tevens ben je fysiek en mentaal in staat om hulp te verlenen.

Wij verzorgen de cursus op jouw locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen.

De cursisten ontvangen een certificaat van deelname.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.