Persoonlijke ontwikkeling

Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI)

Intro
De beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI) is verantwoordelijk voor de bediening, controle en het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De beheerder is ook het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Dit is belangrijk als er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding.

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Wat leer je?
Na het volgen van de cursus kan de cursist:

 • omschrijven wat het doel van een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) is;
 • wanneer een BMI of een OAI vereist is;
 • de eisen benoemen waaraan installaties moeten voldoen;
 • de hoofdlijnen van de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie benoemen;
 • omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer, periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installaties;
 • aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaatsvinden.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus Beheerder BMI-OAI duurt 2 dagen. In de periode tussen de lesdagen (minimaal 1 week) dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken. Deze worden op de tweede lesdag besproken. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen van het NIBHV.

Wat is het programma?

Dagdeel 1

 • Theorie en achtergronden

Dagdeel 2

 • Oefenen praktijkvaardigheden. Denk hierbij aan tests en reparaties.

Dagdeel 3

 • Opfrissen van de theorie
 • Doorspreken thuiswerk praktijkopdrachten
 • Uitvoeren praktijkopdrachten

Dagdeel 4

 • Oefenexamen
 • Schriftelijk examen

Voor wie?
Er is geen specifieke vooropleiding of -kennis nodig. Het is wenselijk dat de medewerker affiniteit met het onderwerp heeft.

Wij verzorgen de cursus in company. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen.

De cursisten ontvangen na goed afleggen van de praktijk- en theorietoets een diploma van het NIBHV.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.