Persoonlijke ontwikkeling

Basis Bedrijfshulpverlening

Intro
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van je medewerkers. Je hebt de verplichting hiervoor alle benodigde maatregelen te nemen, zoals het aanstellen van één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Hoeveel BHV’ers je nodig hebt, hangt af van de uitkomsten van de risico-inventarisatie & -evaluatie. De RI&E is ook bepalend voor de opleiding en uitrusting die de BHV’ers nodig hebben. Na het volgen van onze cursus Basis Bedrijfshulpverlening, zijn jouw medewerkers in staat om te handelen in diverse noodsituaties.

Wat leer je?
In de cursus Basis Bedrijfshulpverlening komt aan bod:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (inclusief bediening AED).
 • Het voorkomen, beperken en bestrijden van een ongeval of een (beginnende) brand.
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus Basis Bedrijfshulpverlening duurt 2 dagen. Beide dagen bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk, die in dynamische en interactieve vorm behandeld worden.

Wat is het programma?

Dag 1: Brandbestrijding en ontruiming

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Verloop van een ontruiming
 • Communiceren en alarmeren
 • Gevaren bij brand- en rookontwikkeling
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen

Dag 2: Levensreddend handelen

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Opheffen van een verslikking
 • Verplaatsen van een slachtoffer
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie met gebruik van de AED

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedere medewerker die fysiek en mentaal in staat is om hulp te verlenen. Er is geen specifieke vooropleiding of -kennis nodig.

Wij verzorgen de cursus op jouw locatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen.

De cursisten ontvangen een certificaat van deelname.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.