Bouwbedrijven doen er alles aan om ervoor te zorgen dat medewerkers zo goed en veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Terecht blijft veiligheid een van de belangrijkste uitdagingen op de bouwplaats. Adviseur Pieter Visser van Aboma pleit voor nóg meer veiligheid in de bouw; er valt nog zoveel winst te behalen, “mits we het erover eens zijn wat veiligheid eigenlijk ís. Wat jij veilig vindt, hoeft een ander nog niet veilig te vinden. Daar is minder eenduidigheid over.”

“Gelukkig vinden we allemaal dat bouwen veilig moet gebeuren, en dat bouwplaatsmedewerkers aan het einde van de dag gezond en wel op huis aan kunnen gaan”, constateert Pieter. “Maar wat is eigenlijk een ‘veilige bouwplaats’? Wat de een als veilig beschouwt, denk aan een rolsteiger die er picobello uitziet, kan op de ander als hachelijk overkomen, als deze ziet dat de schoren niet goed zijn aangebracht. De Aboma Check app geeft hierover, en over allerlei andere zaken waar veiligheid kan worden betwist, uitsluitsel. Met de app stellen bouwbedrijven voor eens en altijd het startpunt voor veiligheid op hun bouwplaats vast, waarmee ze ook aansluiten bij wat de overheid graag ziet.”

‘Wat de aannemer ziet, is vaak niet wat wij zien’ – Pieter Visser

Controle op locatie
Al sinds de jaren zestig streeft Aboma naar een honderd procent veilige werkomgeving. Dat doen ze door de sector te adviseren, door materieel te keuren en door te certificeren. “Aannemers zijn verplicht zelf toezicht te houden op een veilige werkomgeving. Wij helpen ze dat in de praktijk te brengen. Op het gebied van veilig bouwen hebben wij veel kennis. We hebben er zelfs een benchmark voor ontwikkeld, speciaal voor de bouw. Die zetten wij in bij opdrachtgevers, bouwbedrijven waar onze inspecteurs op verzoek van het bedrijf op locatie controles uitvoeren. Tijdens zo’n controle – we doen er 1.900 per jaar – komen er meestal wel ergens onvolkomenheden aan het licht; onveilige situaties die niet voldoen aan de norm. Maar bij kleinere bouwbedrijven komen we minder en ontbreekt het aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de benchmark die we beschikbaar hebben.”

Met de Aboma Check app brengt Aboma zijn meetmethodiek nu naar de kleinere bouwplaats. De app bevat de inspectiemethodiek van Aboma, van vloerrandbeveiliging tot elektra, van gevelsteigers tot werkbakken en nog veel meer. Hierdoor kunnen de eigen waarnemingen worden vergeleken met de benchmark van Aboma.

Simpele werking
“De app draait op de mobiele telefoon of tablet”, legt Pieter de werking uit, “en is heel gebruiksvriendelijk: de veiligheidsverantwoordelijke, bijvoorbeeld de uitvoerder, gaat er de bouwplaats mee op. Tijdens zijn ronde wordt gevraagd om werkzaamheden te beoordelen. De app vraagt om per situatie actief de veiligheid in te schatten en om een foto van de situatie te maken. Dat gaat allemaal heel snel en intuïtief.” Na afloop van de ronde ligt er een totaalbeeld van de veiligheid op de bouwplaats, aangevuld met verhelderende foto’s. “Maar”, verduidelijkt Pieter, “dit zegt lang nog niet alles over hoe veilig het er écht is. Het is immers een gekleurd document, constateringen door één persoon en diens visie op veiligheid.”

Startpunt voor verbetering
De volgende stap is het valideren van het rapport van de uitvoerder. De constateringen worden verzameld in een dashboard en kunnen worden vergeleken. “Zo krijgt de aannemer wél goed inzicht in wat wel en niet veilig ís”, zegt Pieter. “Dit inzicht biedt allerlei aanknopingspunten tot verbetering, bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten of trainingen. Hier helpen wij bedrijven graag met praktische handvatten, waarmee ze zelf aan de slag kunnen.” Overigens kunnen tijdens de controleronde over de bouwplaats verbeteringen ook meteen in gang worden gezet. “Je kunt namelijk direct eigenaren toewijzen aan geconstateerde veiligheidsrisico’s. Deze wordt dan als verantwoordelijke in het verbetertraject meegenomen.”

Risico’s vermijden
“Wij leven in een tijd waarin het maatschappelijk niet meer wordt geaccepteerd als je er niet alles aan doet om onveilige situaties te voorkomen”, besluit Pieter. “Werk je onveilig, dan komt dat bij je terug: personeel zit er niet op te wachten, het levert imagoschade op, of de arbeidsinspectie weet je te vinden. Bouwen kan risicovol zijn. De Aboma Check app brengt de risico’s in beeld en zorgt voor consensus over veiligheid.”

Ledenvoordeel
Leden van Bouwend Nederland ontvangen 50% korting op het starttarief bij ingebruikname van de Aboma Check app. Deze korting bedraagt € 250,–.

Lees meer over de Aboma Check app op deze website of vraag direct een proefabonnement aan met behulp van het formulier.

(Bron: BNL Special – najaar 2021)

Pijl links Terug
Aboma Check promo voor website artikel BNL

Ja, ik wil Aboma Check 4 weken lang vrijblijvend uitproberen: