Met de lift naar je appartement op de tiende verdieping. De roltrap nemen in het winkelcentrum. We staan er nauwelijks bij stil, zo vanzelfsprekend zijn deze verticale transportmiddelen in ons dagelijks leven. Dat geldt ook voor de veiligheid ervan. Aboma levert hieraan een belangrijke bijdrage. Als Conformiteits Beoordelings Instantie, kortweg CBI, verricht Aboma onafhankelijke keuringen en controles aan liften.

“Juist omdat de liften in Nederland zo veilig zijn, is de noodzaak van liftkeuringen niet altijd even zichtbaar”, zegt Manager Liften Bert Huisman van Aboma. “Er gebeuren nauwelijks ongelukken. Toch is het cruciaal om liften te keuren. Hiermee voorkom je dat de aandacht voor veiligheidsvoorzieningen verslapt en dat er ongelukken gebeuren.” Het keuren van liften is verplicht en wordt uitgevoerd door CBI’s. Deze beoordelingsinstanties zijn door het ministerie van SZW aangewezen en door de RvA geaccrediteerd.

Veiligheidsvoorzieningen controleren
Op de vraag welke liften Aboma keurt, antwoordt Huisman: “Wij inspecteren alle gebouw gebonden hijs- en hefmiddelen voor personen en goederen. Hieronder vallen personenliften in onder meer appartementengebouwen en hotels, maar bijvoorbeeld ook roltrappen, scheepsliften, liften in windturbines en liften in civiele kunstwerken. Van deze liften controleren wij of de veiligheidsvoorzieningen aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Denk aan een valinrichting voor als de lift te snel naar beneden gaat, noodverlichting en een alarminstallatie in geval van storing, of automatische deurvergrendeling wanneer de lift niet bij de etage staat.” Aboma voert liftkeuringen uit in de handelsfase, dus wanneer de liften voor het eerst in gebruik gaan, en periodieke keuringen in de gebruiksfase. Ook wanneer een bestaande lift wordt aangepast, moet deze gekeurd worden.

Praktische ervaring
“Bij het keuren is het van belang dat de inspecteurs weten met wat voor producten ze aan het werk zijn”, vervolgt Huisman. “Onze inspecteurs zijn allemaal liftmonteur geweest. Ze weten wat ze keuren en afkeuren, en kunnen dit ook motiveren. Die praktische ervaring is heel belangrijk. Bovendien heeft elke inspecteur een specialisme, zoals windturbines, roltrappen, liften in gebouwen of installaties voor gevelonderhoud. Bij elke inspectie is ook altijd een liftmonteur aanwezig om de lift te bedienen.”

Nieuwe wetgeving en technieken
De wereld van de liften is continu in beweging. De wetgeving verandert elke paar jaar. Technische ontwikkelingen gaan nog een stuk sneller. Huisman: “Dit resulteert in een enorme variatie in liften en lifttechnieken, die elk een andere wijze van keuren vragen. Daar komt de praktijkervaring van onze inspecteurs bij kijken, maar ook het specialisme van de liftmonteur en zijn steeds geavanceerdere tools. Die combinatie is cruciaal om de kwaliteit van onze liftkeuringen hoog te houden. En zo de vanzelfsprekende veiligheid van liften te blijven borgen.”

 

Pijl links Terug
aboma keurmerk lift

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.