Een belangrijk onderdeel van procesadvisering in de bouwkolom is risico-inventarisatie en -evaluatie. Wat betekent bijvoorbeeld de verduurzaming van de bouwplaats voor de planning, financiering en logistiek van bouwprojecten? Aboma kan opdrachtgevers en uitvoerende partijen hierin adviseren, met een specifieke focus op veilig werken. “Er komt veel op bouwpartijen af de laatste tijd; extern advies kan noodzakelijk zijn in meerdere procesfasen”, zegt adviseur Harm van Heukelum van Aboma.

Van Heukelum, als veiligheidskundige en arbeidshygiënist onder meer betrokken bij advies, audits, certificering en trainingen met het oog op veilig werken, geeft een simpel voorbeeld. “Steeds vaker wordt door overheden en opdrachtgevers gevraagd duurzaam te bouwen. Dat blijft niet bij een paar zonnepanelen op de bouwkeet. Als je bijvoorbeeld het materiaalpark van een bouwproject elektrificeert, moet je anders gaan samenwerken. Misschien is het wel nodig de vergunning al aan te vragen voordat de aannemer in beeld komt. En als ik als uitvoerende partij mijn ketenpark inclusief kranen volledig elektrisch inricht, wat betekent dat voor mijn planningsbetrouwbaarheid en kan ik dan nog wel veilig werken? Je kunt je voorstellen dat de bouwkolom anders ingericht dient te worden met dergelijke innovaties, en dat je anders moet gaan samenwerken.”

Gerichte advisering
Tegelijkertijd buitelen de veranderingen in de bouwpraktijk over elkaar heen. Van Heukelum: “Van opdrachtgevers en uitvoerende partijen wordt niet alleen aantoonbare verduurzaming gevraagd; we zitten ook in een aanbodmarkt op dit moment, vanwege personeelstekorten en leveringsproblemen. De geplande uitvoeringstijd of opleverdatum moet wel gehaald worden, dus veilig werken is in toenemende mate urgent.” De grotere bouwers hebben zelf veiligheidskundigen of KAM-coördinatoren in dienst, MKB’ers vaak niet. “En je zit al snel in vraagstukken die je met andere partijen en vroeg in het proces moet oplossen, zoals die extra zware aansluiting op het elektriciteitsnet waarover we het eerder hadden. Een externe partij als Aboma kan daarbij helpen, met gerichte risico-inventarisatie en -evaluatie in alle fasen van het bouwproces en specifieke arbo- en milieukennis die niet altijd binnen de bouwbedrijven aanwezig is.”

Lerend vermogen
Aboma doet dat in een breder samenwerkingsverband met de markt. “Zoals op onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst Aboma Connect, of in samenwerking met branche-organisaties zoals Techniek Nederland en Bouwend Nederland.” Het uiteindelijke doel van dit soort processen is lerend vermogen en de uitkomst verdere integratie van de bouwketen, stelt Van Heukelum. “Je ontkomt niet aan verduurzaming van je processen. Opdrachtgevers als ProRail en Rijkswaterstaat hebben al aangegeven in 2030 CO2-neutraal te willen zijn, ontwikkelaars vragen er steeds vaker om in aanbestedingen, en ontwikkelende bouwers zijn vaak al verder dan puur uitvoerende partijen. Veilig werken in bouwprojecten met steeds hogere eisen en minder tijd moet, en dan kan advisering door Aboma veel uitmaken. In de planfase met een risico-inventarisatie, in de bouwfase met advies op maat. Wij signaleren de veiligheidsrisico’s en mogelijke oplossingen.”

Pijl links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.