Twee paar ogen zien meer dan één

Veiligheid heeft topprioriteit in de bouw en infra. Het optuigen van bouwveiligheidsprocessen en het adviseren en begeleiden van de projectorganisatie rondom veiligheid vraagt vooral bij de start van een project veel aandacht en menskracht. Reden voor Aboma Advies en Wilgh QSE om samen het detacheringsloket ‘veiligheidskundigen op locatie’ te starten. Een gesprek met Nico Stolk, die recent als senior veiligheidskundige via het detacheringsloket de opstart van het Prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland heeft begeleid.

Met het programma Vaarwegen Oost-Nederland onderhoudt Rijkswaterstaat de vaarwegen in het oosten van het land. Doel is om de hoogwaterveiligheid en leefomgeving voor mens en dier te waarborgen, maar ook een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart mogelijk te maken. “De opdracht is voor meerdere jaren aanbesteed,” legt Nico uit. “Wij zijn ingeschakeld om te ondersteunen bij het schrijven van de veiligheidsplannen en de risico-inventarisatie. Projecten zijn net vliegtuigen, er is heel veel energie nodig om ze in de lucht te krijgen. Extra ‘handen’ zijn dan meer dan welkom. Heijmans heeft bij het project Vaarwegen Oost-Nederland de eerste drie maanden dan ook dankbaar gebruik gemaakt van ons detacheringsloket. Nu eenmaal in de ‘lucht’, staan wij standby om waar nodig bij te springen. ”

Veiligheidsrisico’s
Belangrijk onderdeel van het project Vaarwegen Oost-Nederland vormt het uitbaggeren van de Waal tussen Lobith en Woudrichem. Stolk: “Met verschillende schepen wordt het zand verplaatst van ondiepe stukken naar diepere geulen om zo min of meer een vlakke bodem te creëren met voldoende diepgang. Wij hebben in de beginfase van het project een wezenlijke bijdrage geleverd aan het opstellen van alle documenten rondom veilig werken. Onderdeel daarvan is het in kaart brengen van alle mogelijke veiligheidsrisico’s op locatie. In dit geval dus ook op het water. Niet heel vervelend,” lacht Stolk die als veiligheidskundige veel ervaring heeft in de offshore. “Op dit project krijg je bovendien een mooi beeld van de prachtige werking van de natuur: hoe kiezelstenen vanuit Duitsland al rollend steeds kleiner worden. Daarnaast verdient Heijmans ook zeker een compliment vanwege de vele inspanningen die worden gedaan ter bevordering van het veiligheidsbewustzijn. Er heerst een hele prettige sfeer in de organisatie.”

Aboma Advies en Wilgh SQE werken inmiddels al anderhalf jaar intensief samen en detacheren ruim zeventig veiligheidskundigen op locatie. “We merken dat er behoefte aan is. Niet in de laatste plaats vanwege de complexiteit van projecten en steeds strengere regelgeving. In onze wereld kan het kleinste risico tot grote gevaren leiden. Twee paar ogen zien meer dan één,” besluit Stolk.

(Bron: GWW nr. 5-2021)

Pijl links Terug
Sedimentsuppletie

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.