Steeds meer bedrijven en instanties sluiten zich aan bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GVCB). Het is een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Om werkzaamheden uit te mogen voeren voor de hieraan geconformeerde partijen, dienen bedrijven vanaf 1 januari 2022 de Safety Culture Ladder (voorheen de NEN Veiligheidsladder) geïmplementeerd te hebben in hun gehele organisatie. Aboma Advies begeleidt bedrijven bij dergelijke trajecten en Aboma Certificering kan voorzien in certificatie van de Safety Culture Ladder.

De Safety Culture Ladder gaat over het gedrag op de bouwplaats en in organisaties in algemene zin, begint Harry Spies van Aboma. “Veiligheid is altijd wel een item geweest. Veelal gaat het dan over de technische veiligheid van bijvoorbeeld machines. Daarin hebben bedrijven al veel stappen gemaakt. Datzelfde geldt voor de organisatorische veiligheid die onder meer wordt geborgd door VCA, ISO 45001 en andere managementsystemen. Maar als het gaat om veilig gedrag, dan valt er nog wel het een en ander te verbeteren. Daarop is de Safety Culture Ladder geënt. Het raakt de gehele organisatie. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in het top- en middelmanagement.”

Aboma Advies begeleidt bedrijven bij de implementatie en Aboma Certificering kan voorzien in certificatie van de Safety Culture Ladder

De tijd dringt
Om vanaf 1 januari 2022 überhaupt mee te mogen doen aan een aanbesteding van bijvoorbeeld ProRail of Rijkswaterstaat of werkzaamheden te mogen uitvoeren voor aangesloten infra-aannemers, dienen bedrijven zich minimaal te certificeren voor niveau 3 op de Safety Culture Ladder. “Dat gaat uiteraard niet vanzelf; er gaat een uitgebreid implementatie- en certificatietraject aan vooraf,” weet Spies. “In elke fase kunnen wij bedrijven ondersteunen op basis van een maatwerkaanpak. Dat begint veelal met een nulmeting om te beoordelen waar je staat als organisatie. Op basis van de ambitie stellen we een plan van aanpak op om de beoogde trede te behalen. We begeleiden ze in acties die ze zelf gaan ondernemen, kunnen trainingen verzorgen voor medewerkers om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, verrichten observaties op de bouwplaats en ondersteunen het (top)management.”

Bedrijven waar veiligheid van nature in de organisatie is ingebed, kunnen zonder veel extra moeite niveau 3 behalen, stelt Spies. “Het merendeel heeft echter best wel een uitdaging en adviseren we eerst voor trede 2 te gaan en vervolgens naar niveau 3. Het kan wel in één keer, maar dat vergt een langere voorbereidingstijd. Er is nu eenmaal tijd nodig om het gedrag van mensen aan te passen. Als zij door hun opdrachtgevers vanaf januari 2022 worden gedwongen een certificaat op niveau 3 te kunnen aantonen, begint de tijd nu toch wel te dringen.”

(Bron: GWW 5)

Pijl links Terug
Veiligheidsladder bouw

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.