Aanpak Ring Zuid, oftewel de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen, behoort tot de grootste infraprojecten van ons land. Het complexe project kende een enigszins moeizame start. Ook op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) verliep in het begin niet alles even vlekkeloos. Reden voor Combinatie Herepoort en de opdrachtgever, een alliantie van Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie Groningen, om een serieuze verbeterslag te maken. En hoe?! Samen met Aboma is gebouwd aan een veiligheidscultuur die zijn weerga niet kent.

Tekst Roel van Gils – Beeld Aboma

Aanpak Ring Zuid is in 2017 van start gegaan en is bedoeld om de doorstroming naar de stad te verbeteren via een VRI-loze verbinding. Het project loopt op zijn einde. Momenteel vindt ‘Operatie Ring Zuid’ plaats, een megaklus waarbij alle eerdere gebouwde tracés aan elkaar verbonden worden en de ring begin september dit jaar weer wordt teruggegeven aan de stad Groningen. “Bij de start van het project was er nogal wat verschil van inzicht tussen de combinanten, onder meer ook over de VGM-thema’s”, zegt Gerwin Tiems, VGM-manager bij combinatie Herepoort. “Iedereen moest zijn weg vinden en aan elkaar wennen. Ook op VGM-gebied.” Dat is inmiddels wel anders. Met dank aan de inzet van Aboma.

Veiligheidscultuur
Aboma werd in eerste instantie ingeschakeld voor extra en onafhankelijk toezicht op de bouwplaats en een stukje advies buiten. “We bekijken of er gewerkt wordt volgens de VGM-plannen, zoals opgesteld door de opdrachtgever en combinatie Herepoort”, zegt Allard Schonewille, veiligheidskunde bij Aboma Consultancy. “Als je ziet hoe de veiligheidscultuur is verbeterd ten opzichte van hoe er tijdens de start van het project werd gewerkt, dat is ongekend.” Gerwin kan dat beamen en zegt: “We hebben vooral veel meer de verbinding gezocht met elkaar en zitten nu heel kort op de bal. Met elkaar, zowel de opdrachtgever, Aboma en wij als combinatie kijken nu door dezelfde veiligheidsbril en proberen op die manier het project vlot te trekken. En met succes.” Bouke Brander, veiligheidsadviseur bij Aanpak Ring Zuid namens de opdrachtgever, vult aan: “De complexiteit en omvang van het project maakt dat je elkaar nodig hebt om een slag te maken. De enige manier om dat werkende te krijgen, is door een open cultuur te creëren en elkaar durven aan te spreken. En daarom zitten we nu wekelijks met elkaar aan tafel te praten over veiligheid. Alles wordt open op tafel gelegd op basis van wederzijds vertrouwen.”

“We doen het veilig of we doen het niet. Dat is momenteel het werkethos bij Aanpak Ring Zuid”

 

We doen het veilig of we doen het niet. Dat is momenteel het werkethos bij Aanpak Ring Zuid. Behalve onafhankelijk toezicht heeft Aboma ook een ‘veiligheid en leiderschap training’ verzorgd voor alle (hoofd)uitvoerders op het project. “Het heeft mede bijgedragen aan de huidige open veiligheidscultuur. Het veiligheidsbesef komt nu vanuit de intrinsieke motivatie. En dat is toch wel de grootste winst die we hebben behaald als VGM-team”, vindt Allard. Bouke: “Dit project toont eveneens aan dat zowel de opdrachtgever als -nemer gebaat zijn om al in een vroeg stadium over de VGM-thema’s na te denken. Dat is veel effectiever en betaalt zich dubbel en dwars uit.”

Behalve onafhankelijk toezicht heeft Aboma ook ‘Veiligheid en Leiderschap training’ verzorgd voor alle (hoofd)uitvoerders op het project (beeld: Aanpak Ring Zuid)

Pijl links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.