Regio in Bedrijf – februari 2020

Certificering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu steeds belangrijker
In een branche waar het risico op een ongeval groot is, vind je vaak veel veiligheidsmaatregelen. De bouw, transport en grond, weg en waterbouw sector zijn hier goede voorbeelden van. Deze branches zijn al behoorlijk goed georganiseerd als het gaat om kwaliteit, gezond & veilig werken en milieu. Er zijn veel wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in deze branches te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats. Op allerlei vlakken slaan organisaties de handen ineen om de veiligheidscultuur in brede zin te verbeteren.

Governance Code Veiligheid in de Bouw
Een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers ontwikkelden de Governance Code Veiligheid in de Bouw. “Hierin zijn gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd. Door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren, werkt de hele keten op dezelfde manier en gaat men op uniforme wijze om met veiligheid”, licht Wouter Riel, Manager Certificering bij Aboma, toe. Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen, volgens de gezamenlijke afspraak ‘Veiligheid in Aanbestedingen’ (ViA).

Veiligheidsladder vanaf 2021 verplicht
Vanaf 2021 stelt de Governance Code Veiligheid in de Bouw ook de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) verplicht. ProRail ontwikkelde deze beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. ProRail droeg de Veiligheidsladder over aan het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), zodat de methode ook voor andere sectoren beschikbaar kwam. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Riel: “We gebruiken de veiligheidsladder als basis van certificering voor sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is, zoals de Bouw, Energie en Chemie sector. Het is op dit moment een veel aangevraagd certificeringsinstrument. Net als de certificatiesystemen ISO 9001, ISO 14001 en VCA.”

Wet kwaliteitsborging komt eraan
Om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren, is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in het leven geroepen. Daarbij wordt ook de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particulieren en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Tot de invoering van de wet in 2021 worden er pilotprojecten gedaan met eenvoudigere bouwprojecten. Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt wel direct vanaf 2021 voor alle bouwprojecten. Riel: “Er gaat getoetst worden op kwaliteit van het eindproduct. Die toetsingen moeten gebeuren door onafhankelijke marktpartijen zoals Aboma Certificering. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal voorwaarde zijn voor oplevering en ingebruikname.”

Onafhankelijke certificering
Aboma Certificering uit Ede werkt samen met haar opdrachtgevers aan verbetering op het gebied van kwaliteit, gezond & veilig werken en milieu. Met een onafhankelijk certificaat van Aboma Certificering kunnen bouwbedrijven, aannemers, metaal-, kraan- of grondverzet bedrijven de kwaliteit van hun diensten of producten aantonen wanneer een opdrachtgever daarom vraagt. “Door een kritische audit proberen we klanten te helpen in het verbeterproces. Ons team bestaat nu uit tien auditoren met veel kennis van de bouwsector. Door de enorme vraag naar onafhankelijke certificering, zijn we altijd op zoek naar nieuwe auditoren met een veiligheidskundige achtergrond en feeling voor de bouw of transport sector”, aldus de oproep van Riel.

Pijl links Terug
Veiligheidsladder bouw

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.