Aboma geldt als een instituut in de bouw en streeft als adviesbureau en certificerende instantie al sinds 1960 naar een 100% veilige en gezonde werkomgeving. Sinds de strategische overname van Alfa Bureau voor Certificering en Arbo Advies Ruigewaard op 1 februari 2020 heeft Aboma haar positie binnen de GWW-branche aanzienlijk versterkt, in het bijzonder op het gebied van het werken met verontreinigde bodem.

De opzet van de organisaties was nagenoeg vergelijkbaar, zegt voormalig eigenaar van de overgenomen partijen Klaas Ruigewaard. “Ook onze dienstverlening was grotendeels complementair. Voor Aboma dus een strategische zet om haar scope te verbreden en ook haar eigen relaties van gedegen GWW-advies te kunnen voorzien, zonder derden te moeten inschakelen.” De overname draagt bij aan de ambitie van Aboma om voor haar klanten dé integrale voorkeurspartner te zijn in het verbeteren en borgen van gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu.

   

Kruisbestuiving
Inmiddels zijn we op volle sterkte onder de vlag van Aboma actief vanuit twee vestigingen: Ede en Wormerveer. Projecten worden waar mogelijk gecombineerd opgepakt, een win-win voor beide partijen, maar ook voor onze relaties. In de nieuwe samenstelling zijn we in staat om heel snel te schakelen en snel de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten.” Collega Sjesco Heuberger vult aan: “Een ander groot voordeel is dat we de milieumarkt goed kennen. Werken in verontreinigde grond vraagt om specialistische kennis, zowel qua veiligheid voor medewerkers alsmede voor wat betreft de geldende milieuregels. Die twee werelden kunnen soms redelijk met elkaar in tegenspraak zijn. Wij begrijpen de milieuproblematiek en weten dat goed te vertalen naar veilige omstandigheden voor zowel arbeiders, maar ook voor omwonenden en passanten.”

Van oudsher is Klaas Ruigewaard actief betrokken bij de ontwikkeling van beleidsstukken zoals CROW-publicatie 400, hét document dat gebruikt wordt in de GWW als er in verontreinigde grond gegraven wordt. Klaas Ruigewaard is zelfs voorzitter van het platform en zal deze rol nog blijven vervullen. “Onze gezamenlijk ambitie is dan ook om Aboma groot te maken in de GWW, net zoals in de bouw.”

(Bron: GWW)

Pijl links Terug
Graafmachine

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.