“Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal; we zijn dagelijks met hun veiligheid bezig”

Schildersbedrijf Volendam uit Edam is een (h)echt familiebedrijf met een lange historie, waarin vakmanschap en persoonlijke aandacht de boventoon voeren. Anno 2022 bestaat het uitvoeringsteam uit circa dertig schilders, die met name actief zijn op nieuwbouwprojecten in de grote Randstad. “Wij werken veelal als onderaannemer en vaste partner van de grote aannemersbedrijven, die steeds vaker de Safety Culture Ladder verplicht stellen”, aldus uitvoerder Klaas Barneveld. “Bijvoorbeeld om het veiligheidsniveau én veiligheidsbewustzijn op projecten te verbeteren. Als organisatie gaan we hier graag in mee. Sinds onze oprichting in 1988 nemen wij tal van initiatieven om de veiligheid én het welzijn van onze medewerkers te garanderen. Om hier meer structuur en houvast in aan te brengen, hebben ook wij de veiligheidsladder omarmd.”

“Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal”, benadrukt broer Harm Barneveld, calculator en werkvoorbereider bij Schildersbedrijf Volendam. “Om te zorgen dat onze medewerkers elke avond weer veilig thuis komen, zijn we dagelijks met veiligheid bezig.” Klaas Barneveld: “Deze veiligheid heeft niet alleen betrekking op het veilig werken (op hoogte), maar ook op houding en gedrag. Daarom worden leerling-schilders altijd gekoppeld aan twee ervaren vakmensen/leermeesters en voordat we een (rol)steiger op gaan, worden altijd de opbouw en inspectiekaart gecontroleerd. Bovendien proberen we veiligheid op tal van manier bespreekbaar te maken én te houden binnen de gehele organisatie. Daarbij focussen we nadrukkelijk op de dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Deze mogen geen automatisme worden, want juist dan komt het gevaar om de hoek kijken. De Safety Culture Ladder helpt ons hierbij.”

Voor de implementatie van deze veiligheidsladder nam Schildersbedrijf Volendam op advies van een opdrachtgever contact op met Aboma. “Wij zijn al jarenlang partner van de grote aannemersbedrijven”, vertelt Harm van Heukelum, Adviseur bij Aboma. “Toen we naar aanleiding van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hoorden dat deze bedrijven voornemens waren om de gehele keten bij de veiligheidsladder te betrekken, zijn we rond de tafel gaan zitten. We hebben verschillende partnerprogramma’s opgesteld, om onderaannemers op een redelijk eenvoudige manier te kunnen ondersteunen op hun route naar certificering. Ook Schildersbedrijf Volendam heeft hiervan gebruik gemaakt.”

 

 

 

 

Adviseur Harm van Heukelum van Aboma heeft Schildersbedrijf Volendam begeleid tijdens het traject

Nulmeting
Het traject bij het schildersbedrijf begon met een kop koffie met vader Wim Barneveld. “Na een eerste kennismaking zijn we met de nulmeting gestart: waar staat het bedrijf nu? En waar wil men naartoe? Wat is er al geregeld? Waar loopt men tegenaan? En waar kunnen wij ondersteuning bieden?” Wat gelijk bij binnenkomst al opviel, waren de bijzondere cultuur en onderlinge saamhorigheid binnen het bedrijf, vertelt Harm van Heukelum. “Er was heel weinig gelaagdheid, wat zorgde voor een menselijke maat én prettige sfeer. Maar ook voor zeer korte lijnen. Allereerst hebben we de familie geïnterviewd, met vragen als: wat versta je onder veilig gedrag? En wat wil je zien bij de mensen op de werkvloer? Natuurlijk hebben we ook deze mensen gesproken. We hebben verschillende bouwprojecten bezocht, om goed inzicht te krijgen in hoe veiligheid binnen de organisatie wordt beleefd.”

Focus op bewustwording
Schildersbedrijf Volendam besteedt veel zorg en aandacht aan haar medewerkers en heeft een goede mindset op veiligheid, benadrukt hij. “Toch had iedereen zijn eigen veiligheidsdefinitie. Mede hierom hebben we besloten om te focussen op bewustwording. De Safety Culture Ladder gaat niet over het op papier zetten van regels en risico’s, maar over hoe de zaken binnen de organisatie worden beleefd. De uitdaging hierbij is om het bedrijf te spiegelen aan de norm, in plaats van andersom. Alle ingrediënten voor veilig werken waren al aanwezig, maar een duidelijke structuur ontbrak. Daar hebben we met elkaar aan gewerkt. Wanneer je medewerkers bewust(er) wilt maken van hun eigen veiligheid én dat van anderen, dan moet je ook een stukje verantwoordelijkheid bij hen neerleggen. Bovendien is het belangrijk dat je hier op de juiste manier opvolging aan geeft.”

Werkplekintroductie
Schildersbedrijf Volendam heeft dit vertaald in een werkplekintroductie. “Bij aanvang van elk project lopen wij samen met onze vakmensen over het project”, vertelt zus Femke Barneveld, inkoper bij Schildersbedrijf Volendam en nauw betrokken bij de implementatie van het veiligheidsbeleid. “Hierbij kijken we niet alleen of de veiligheid in orde is, maar ook welke verbeteringen eventueel nog doorgevoerd kunnen worden. Wat kunnen wij hierin betekenen?” Klaas Barneveld: “Per project maken we een projectmap, waarin alle projectgegevens én de veiligheidsbladen van onze producten worden verzameld en die constant wordt bijgehouden. Ik bezoek de jongens op de bouw bovendien één á twee keer per week, om te horen hoe alles loopt en of er nog (extra) ondersteuning gewenst is. Ook zitten we eens per maand aan tafel om het project door te nemen. Zijn er bijzonderheden? De map is hier een mooie handleiding voor en zorgt dat elk onderwerp aan bod komt.”

Stevig fundament
In totaal telt de Safety Culture Ladder vijf treden, die aangeven waar een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft. “Pas over twee jaar (op 01-01-2024, red.) moet elk bedrijf op trede 3 staan”, vertelt Harm van Heukelum. “Wij hebben Schildersbedrijf Volendam geadviseerd om deze tijd ook te nemen. Begin eens met een opstart-audit en ervaar wat dit inhoudt. Bouw vervolgens aan een stevig fundament en ga van daaruit naar boven. Eén van de eerste acties in dit kader was een meeting voor het hele bedrijf, waarin we uitleg hebben gegeven over de veiligheidsladder. Want waar staat deze ladder eigenlijk voor? En wat betekent dit concreet voor ieders werkzaamheden, houding en gedrag? Hier hebben we heel interessante discussies over gevoerd.” Klaas Barneveld: “Door met elkaar het gesprek aan te gaan, groeit ieders bewustzijn. Daarom willen we de meetings twee keer per jaar herhalen.” Harm Barneveld: “Ook zijn we bezig om onze functioneringsgesprekken anders in te richten, waardoor nog meer de nadruk komt te liggen op het welzijn van onze medewerkers. Hoe gaat het met je? Wat gaat goed? En wat kan beter? Loop je misschien ergens tegenaan? Waar je bijvoorbeeld bij een VCA eenmalig met het onderwerp bezig bent, wordt dankzij de Safety Culture Ladder veiligheid onderdeel van het DNA van het bedrijf én alle medewerkers. Iedereen is ermee bezig. Hierdoor ontstaat meer begrip, maar ook een cultuur waarin medewerkers elkaar (durven) aan te spreken op gedrag. Zo dragen wij ons steentje bij aan een betere bouw, waarin het veilig én prettig werken is.”

Pijl links Terug
SCL artikel schildersbedrijf Volendam

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.