Naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten tijdens de demontage van liften bij sloopwerkzaamheden, heeft Aboma met toonaangevende opdrachtgevers en aannemers het initiatief genomen tot het opstellen van een specifieke veiligheidsrichtlijn. Beoogde publicatie van de toekomstige Richtlijn Demontage Liften: eind 2020. Adviseur Remco van Noordenne van Aboma: “Uitgangspunt is: als je de Richtlijn volgt, voldoe je aan de laatste stand der wetenschap.”

“Met ‘de stand der wetenschap’ wordt bedoeld: partijen worden geacht te weten wat gemeengoed is in de professionele demontage van liften”, aldus Van Noordenne. “Deze kennis blijkt niet altijd aanwezig bij degenen die het werk moeten uitvoeren. Betrokken medewerkers moeten voldoende kundig zijn en er moet voldoende toezicht zijn.” Om kaders te scheppen is door vertegenwoordigers van opdrachtgevers, de (sloop)aannemerij en Aboma het initiatief genomen een richtlijn op te stellen en af te stemmen. Ook de Inspectie SZW is betrokken.

Invulling geven aan arbowetgeving
Met VLR en NLB (liftbranche), Beelen Sloopwerken en Veras (sloopaannemers), Lift Demontage Nederland (specialistisch aannemer), BAM Bouw en Techniek, Dura Vermeer Bouw en Vastgoed, Van Wijnen, J.P. Van Eesteren, FNV en het Rijksvastgoedbedrijf ging Aboma in 2018 om de tafel, met als doel een richtlijn te ontwikkelen waarbij de zogenoemde stand der wetenschap wordt vastgelegd. De nieuwe Richtlijn biedt bijvoorbeeld een stappenplan, met als onderdeel een werkplan van de sloopaannemer (niet altijd een specialist) voor de veilige demontage van liften. Van Noordenne: “De Richtlijn geeft invulling aan arbowetgeving. Er staat niet in: bij elke demontage moet een specialistisch bedrijf worden ingeschakeld, wel dat er voldoende deskundigheid en toezicht moet zijn.”

Belangrijke stap
Houdt de betrokken partij zich aan de Richtlijn Demontage Liften, dan voldoet hij aan de vereisten uit de arbowetgeving . “Er gaat ook veel goed”, stelt de adviseur van Aboma, “maar we kunnen niet alles in de bouw invullen op basis van niet te controleren aannames. Het gaat om ketenverantwoordelijkheid; elke schakel moet functioneren, van de opdrachtgever tot het sloopbedrijf. Dat begint met bewustwording. Voor alle fasen van het demontageproces worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschreven: van het documenteren van de staat van de lift in werking, de buitenbedrijfstelling tot het opruimen van materialen. Laat de Richtlijn een belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van de vereiste deskundigheid en het benodigde toezicht. Het doel is uiteindelijk het veilig demonteren van liftinstallaties.”

Pijl links Terug
Stedenbouw liftdemontage

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.