Uiteenlopende bedrijven in de bouwsector moeten vanaf januari 2022 gecertificeerd zijn volgens de Safety Culture Ladder. Er zijn ook bedrijven die zelf een bepaalde trede op deze veiligheidsladder nastreven. De adviseurs van Aboma helpen hier desgewenst bij. In elke fase op weg naar het certificeringstraject, van nulmeting tot implementatie, bieden zij advies en ondersteuning.

De Safety Culture Ladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn in een organisatie te meten, inzichtelijk te maken en te vergelijken. De Safety Culture Ladder hanteert vijf treden. Daarbij geldt: hoe hoger op de ladder, hoe meer veiligheid wordt beleefd in een organisatie. Na trede drie gaat dat nog een stap verder en is het zaak om de keten erin mee te krijgen. “Bij de Safety Culture Ladder draait alles om gedrag”, zegt adviseur Harm van Heukelum van Aboma. “Dat is fundamenteel anders dan bijvoorbeeld VCA. En wanneer je op gedrag beoordeeld wordt, moet je ook anders naar je organisatie kijken. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Met dit soort vragen kloppen bedrijven bij ons aan.”

Nulmeting en plan van aanpak
Van Heukelum vervolgt: “Waar je ook naartoe wilt op de Safety Culture Ladder, alles begint met de vraag: waar sta ik nu? Als bedrijf kun je die nulmeting zelf uitvoeren, met een Self Assessment. Ondersteunt Aboma hierbij, dan doen wij meer dan het afnemen van de vragenlijst uit het Self Assessment. We interviewen de directie, met vragen als: wat versta je onder veilig gedrag? Wat wil je zien bij de mensen op de werkvloer? Die mensen spreken wij natuurlijk ook. Waar nodig duiden we de vragen uit de vragenlijst. En we kijken rond. Op basis van alle antwoorden en observaties maken we een plan van aanpak. Daarin staat welke vervolgstappen nodig zijn om tot de gewenste trede op de Safety Culture Ladder te komen. Die vervolgstappen spreken we goed door, om er zeker van te zijn dat ze aansluiten bij de organisatie. Alleen dan hebben ze kans van slagen.”

Begeleiding implementatie
Na de bespreking van het plan van aanpak heeft het bedrijf wederom de keuze: implementeren we de vervolgstappen zelf of met ondersteuning van Aboma? Van Heukelum: “Wij kunnen zestig jaar ervaring inzetten om directies en medewerkers te begeleiden. We bieden diverse trainingen en workshops om het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie te vergroten. Voor degenen die de implementatie binnen de organisatie begeleiden, bijvoorbeeld de KAM-manager, ontwikkelden we eveneens een training.” Na het doorlopen van het implementatietraject volgt het certificatietraject bij een certificerende instantie.

Toekomst
Op de vraag of de Safety Culture Ladder het certificaat van de toekomst is, antwoordt Van Heukelum: “De ladder als instrument leent zich niet voor elk bedrijf. Wel vind ik het van belang dat alle bedrijven bewuster aandacht gaan schenken aan veiligheidsgedrag en cultuur in de hele organisatie. Op dat gebied valt nog veel winst te behalen.”

(Bron: Stedenbouw 768)

Pijl links Terug
Veiligheid en leiderschap

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.