‘Zien-Handelen-Leren’ en ‘Spoor jij wel?’

 

Per 1 januari 2023 heeft Aboma Consultancy de trainingsactiviteiten van Memodidact binnen de bouw- en infrabranche overgenomen. Memodidact geeft en ontwikkelt mensgerichte bedrijfstrainingen op het gebied van veiligheid, houding en gedrag. De trainingsformules ‘Zien-Handelen-Leren’ (gericht op proactief handelen) en ‘Spoor jij wel?’ (bewustwording voor de spoorsector) gaan over naar Aboma Consultancy. “Hiermee werken we toe naar een bedrijfsbrede benadering van cultuur en gedrag voor onze klanten.”

Aboma wil meer focus leggen op veiligheidsgedrag en -cultuur. “Wij willen op alle niveaus – techniek, organisatie, menselijk gedrag en cultuur – de integrale voorkeurspartner zijn in het streven naar een veilige en gezonde werkomgeving”, zegt adviseur Mitran Boelee. “Daarin zijn we al heel ver, bijvoorbeeld als het gaat om de implementatie van de Veiligheidsladder bij onze klanten, of het organiseren van veiligheidsleiderschapstrainingen. Wil je bedrijven goed meenemen in het thema ‘gedrag en cultuur’, dan zijn dit vaak meerjarige trajecten. Een trainingsconcept zoals Zien-Handelen-Leren heeft zich in de praktijk bewezen. Het is dan ook een logische stap dit succesvolle trainingsconcept binnen Aboma te integreren.”

Monica Miegies is als eigenaar, trainer en ontwikkelaar betrokken en gaat de samenwerking aan met Aboma. “De aandacht is vooral gericht op de menselijke kant van bedrijfstrainingen, of meer in het algemeen bewustwording en handelen op alle niveaus, in woord en daad. De vraag naar trainingen op het gebied van gedrag en cultuur neemt toe. Door onze talenten samen te voegen, kunnen we beter tegemoetkomen aan de vraag en ontwikkelingen in de markt.”

“Het gaat om trajecten van 3 tot 4 jaar, waarbij veiligheid integraal wordt benaderd.”

 

‘Win-win’ van kennis en ervaring
De intensieve samenwerking van Memodidact en Aboma richt zich op bedrijven binnen de bouw en infra die écht stappen willen maken op het gebied van veiligheidsbewustwording en hier voor langere tijd mee aan de slag willen. Boelee: “Voor klanten betekent de samenwerking een ‘win-win’ van kennis en ervaring in onze sector. Miegies: “Het gaat om trajecten van 3 tot 4 jaar, waarbij veiligheid op de werkplek integraal wordt benaderd. Dus niet alleen een combinatie van technische en menselijke factoren, maar het verbinden van alle lagen binnen de organisatie.”

‘Veiligheid is van iedereen’
Boelee: “Aboma is nu vooral bezig met specifieke trainingen en advies gericht op teams en specifieke doelgroepen. Deze samenwerking zorgt voor een bredere benadering op bedrijfsniveau: veiligheid is van iedereen, van de directeur en de bouwplaatsmedewerker. Het is meer dan nodig met elkaar het gesprek aan te gaan op het gebied van houding en gedrag: 1 op de 3 bouwplaatsmedewerkers maakt een zwaar ongeval mee in zijn loopbaan.” Miegies: “Wij benaderen gedrag op interactieve wijze. Iedereen moet elkaar helpen aan het eind van de dag weer veilig thuis te komen. Dat vergt inzicht en actie.”

Pijl links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.