Snel, efficiënt en veilig

Traditionele, arbeidsintensieve inspectiemethoden op lastig bereikbare locaties maken steeds vaker plaats voor snellere, efficiëntere en veiligere alternatieven. Geaccrediteerde keuringspartner voor de bouw- en verticaal transportsector Aboma Inspections maakt steeds vaker gebruik van een drone bij keuringen. In gesprek met dronepiloot en inspecteur Jeroen Gerkema en operationeel manager materieel Sander Cornelissen over de mogelijkheden van drone-inspecties binnen de industrie.

Tekst: Jeanette van Swaal

Inspecties met behulp van drones vormen vaak een veiliger alternatief voor de traditionele keuringsmethoden. Het wegnemen van risico’s bij de bron om een veiligere werkomgeving te garanderen heeft de voorkeur binnen de zware industrie. Operationeel manager Cornelissen licht toe: “Werken op hoogte met een valgordel brengt altijd risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen worden weggenomen door drones in te zetten. Vooral op locaties die moeilijk of onveilig toegankelijk zijn, maakt het verkrijgen van foto of videomateriaal door middel van drones een veilige inspectie mogelijk.”

Efficiënter, sneller en veiliger
Naast het verbeteren van de veiligheid biedt inspectie met drones ook voordelen op het gebied van snelheid en efficiëntie. Dronepiloot Gerkema legt uit: “In 2020 zijn we gestart met een pilot om te onderzoeken of drones ons konden helpen bij het uitvoeren van keuringen. Dit bleek al snel een succesvolle zet te zijn. We voeren de inspecties zelf uit en hebben geen externe partij nodig om de drone te besturen. Op locatie kunnen we de gegevens direct beoordelen. Op die manier hebben we volledige controle over wat we zien, wat we nodig hebben om te zien, en kunnen we tegelijkertijd beoordelen en analyseren.”

Keuren op detailniveau
Op locatie wordt er meestal in duo’s gewerkt: één persoon bestuurt de drone terwijl de ander de inspectie uitvoert. Cornelissen: “We beginnen met het maken van overzichtsfoto’s vanuit diverse hoeken van de installatie of machine. Daarna kunnen we heel nauwkeurig inzoomen op de constructie, tot op bout- en schroefniveau. Op deze manier worden eventuele losse verbindingen of zwakke plekken sneller geïdentificeerd. We krijgen een gedetailleerd beeld dat direct kan worden beoordeeld, waardoor we indien nodig gerichte actie kunnen ondernemen.” Dankzij hun uitgebreide ervaring als inspecteurs hebben Cornelissen en Gerkema een scherp oog ontwikkeld voor de cruciale aspecten die aandacht vereisen. Dit stelt hen in staat om potentiële risico’s en zwakke punten proactief aan te pakken, nog voordat ze zich manifesteren.

Het beeldmateriaal dat met behulp van de drone wordt verzameld, wordt verwerkt in een rapportage. Dit biedt een helder inzicht in de exacte locatie van het probleem, waardoor het voor de opdrachtgever gemakkelijker wordt om aan oplossingen te werken. Indien nodig kan dit worden uitgebreid met een volledige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

Complexe inspectietoepassingen
Drones bieden kansen voor diverse inspectietoepassingen, waaronder het inspecteren van (inpandige) industriële installaties en pijpleidingen in de petrochemie, bruggen, daken, havenmaterieel en -installaties, en het in kaart brengen van situaties bij ongevallen.

Cornelissen: “Onlangs hebben we een inspectie van een schoorsteen uitgevoerd. In een fabrieksomgeving waar de productie niet kan worden stilgelegd, brengt het gebruik van een hoogwerker, steiger of de inzet van alpinisten risico’s met zich mee vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke gassen. Met een drone kunnen we echter veilig en toegankelijk de inspectie uitvoeren, wat echt het verschil kan maken.”

Ook bij de inventarisatie van hijskranen, waarbij inspecties verder gaan dan alleen periodieke keuringen, zijn drones van onschatbare waarde. Gerkema: “We vermijden het werken op hoogte en elimineren hierdoor risico’s aan de voorkant. Zoals onlangs tijdens het inspecteren van slangenkranen die boven water hangen in de Rotterdamse haven. Normaal gesproken zou dit vereisen dat we de inspectie uitvoeren vanaf een schip, steiger of hoogwerker, maar dankzij drones kunnen we dit zonder valgevaar uitvoeren, zelfs op moeilijk bereikbare locaties onderlangs.” Gerkema benadrukt dat drones ook bijzonder geschikt zijn voor het inspecteren van materieel in fabriekshallen. “We hebben al verschillende vluchten inpandig uitgevoerd. Op lastig toegankelijke plekken waar het stoffig en donker is, biedt de drone uitkomst.”

Druk in de lucht
Aboma Inspections is gecertificeerd om drones in te zetten binnen de ‘Specific Category’ en heeft ook de autorisatie voor ‘vitale infrastructuur’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit betekent dat ze alle benodigde papieren hebben om te vliegen binnen complexe industrie- en havengebieden. De snelle opkomst van drones, ook wel nieuwe luchtvaart genoemd, zorgt voor aangescherpte veiligheidsregels in het luchtruim. Cornelissen: “In samenspraak met de opdrachtgever maken we vooraf een plan waar alle veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht. In dit operationeel plan leggen we uit hoe we de risico’s in de hand houden middels mitigerende maatregelen. Dankzij de inzet van drones hebben we onze dienstverlening uitgebreid en geoptimaliseerd. We voeren de inspecties uit én besturen zelf de drone.”

-> Meer informatie over drone inspecties

Pijl links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.