De Nederlandse overheid heeft een groene koers uitgestippeld. De druk bij eigenaren van bouwmachines om de uitstoot te beperken, neemt toe. Bedrijven nemen steeds meer zelf het initiatief om machines te elektrificeren. De aanleiding is goed, het dient het milieu, maar pas wel op, waarschuwt keuringsinstantie Aboma. “Zorg ervoor dat de ombouw volgens de richtlijnen gebeurt en ben je bewust van je nieuwe verantwoordelijkheden.” Aboma helpt graag een handje bij het gecontroleerd elektrificeren van bouwmachines.

De strengere wet- en regelgeving van de Nederlandse overheid is erop gericht om de inzet van vervuilende machines te beperken en uiteindelijk de beëindigen. De ‘BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)’ ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast is sinds 1 juli 2020 de wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME) van kracht geworden en is er regelgeving omtrent stikstof en milieuzones. “De Nederlandse wet- en regelgeving is zelfs nog wat progressiever dan wat doorgaans internationale fabrikanten van bouwmachines kunnen bieden,” zegt Bas van Gruijthuijsen, Algemeen Manager Techniek bij Aboma. “Machine-eigenaren gaan niet zelden zelf aan de slag met het verduurzamen van de machines, waarbij in negen van de tien gevallen de dieselmotor wordt verruild voor een elektrische aandrijving. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot; het brengt plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. En juist daar gaat men vaak aan voorbij.”

 

 

 

 

Bas van Gruijthuijsen, Algemeen Manager Techniek bij Aboma

Wanneer een machine wordt gewijzigd, zoals de aandrijving, dan is de kans groot dat diegene de fabrikant wordt, vervolgt van Gruijthuijsen. Vaak onbedoeld, heeft deze nieuwe fabrikant de verantwoordelijk over de gehele machine. Doordat de machine in de nieuwe hoedanigheid opnieuw in de handel wordt gebracht (ook voor eigen gebruik), dient deze tevens te voldoen aan de huidige stand der techniek. Dat betekent dat, behalve het elektrificeren, ook moet worden gekeken naar alle overige zaken, die mogelijk niets met de elektrificatie te maken hebben. Je zult een technisch dossier moeten opbouwen en de machine toetsen aan de Machinerichtlijn. Inspectie SZW heeft de publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ uitgegeven die als hulpmiddel kan worden gebruikt. Wij kunnen machine-eigenaren begeleiden tijdens het hele traject om bouwmachines gecontroleerd én gecertificeerd te verduurzamen. Lees hier alles over onze dienstverlening.

(Bron: GWW)

Pijl links Terug
GWW mei 2021

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.