Tijdens de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 wordt de Richtlijn Demontage Liften gelanceerd. De richtlijn is voor iedereen toegankelijk via de website www.richtlijndemontageliften.nl en is tot stand gekomen op initiatief van vertegenwoordigers van opdrachtgevers en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontagebranche.

De afgelopen jaren is de bouw- en sloopbranche opgeschrikt door een aantal ongevallen met ernstige en soms fatale afloop bij het demonteren van liften. Deze ongevallen vonden plaats in bestaande gebouwen tijdens renovatie- of sloopwerkzaamheden.

De Richtlijn Demontage Liften is bedoeld om een veilige demontage van liften en liftinstallaties te waarborgen waardoor ongevallen worden voorkomen. Naast een veilige werkwijze wordt in de richtlijn aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die bij de liftdemontage betrokken zijn. De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer.

Pijl links Terug
Stedenbouw liftdemontage

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.